Resilience Factsheet EU

Poročilo / Pregled regulacije sovražnega govora in dezniformacij v EU in državah kandidatkah za vstop v EU

V okviru regionalnega projekta Odpor (angl. Resilience), ki krepi vlogo civilne družbe pri zagovarjanju svobode medijev ter zoperstavljanju sovražnemu govoru in dezinformacijam v medijih  v državah Zahodnega Balkana in Turčiji, je po treh raziskavah (o modelih medijev in komunikacij, ki širijo sovražni govor, propagando in dezinformacije, o sovražnih narativih v spletnih medijih in komunikacijah ter o zaupanju v medije) izšel še pregled regulacije sovražnega govora in dezinformacij v teh državah in tudi v Evropski uniji. Raziskovalke in raziskovalec so poleg zakonskih določil predstavili tudi uresničevanje predpisov v praksi, ter tudi delovanje samoregulacijskih instrumentov. Objavljeno je osem publikacij: pregledi  regulacije in samoregulacije ter dobrih praks v sedmih državah – Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, na Kosovu, v Severni Makedoniji, Srbiji in Turčiji ter pregled primerov in izzivov regulacije sovražnega govora in dezinformacij na ravni Evropske unije in v posameznih državah. Mirovni inštitut je razvil metodologijo, usmjerjal raziskavo, uredil raziskovalna poročila ter sestavil pregled primerov in izzivov na ravni Evropske unije, vključno z glavnimi elementi Akta o digitalnih storitvah, ki je v postopku sprejemanja v Evropskem parlamentu.

Publikacije s pregledi regulacije so dostopni tukaj.