women and the media

Poročilo / Lack of gender equality perspective in media policy and practices

V okviru programa Evropske unije za vzajemno učenje o politikah in praksah uresničevanja načela enakosti spolov v državah članicah je objavljena predstavitev stanja in dobrih praks v Franciji ter kratki referati o stanju v 17 drugih državah Evropske unije. Predstavitev politik in praks v Sloveniji je na povabilo organizatorja pripravila Brankica Petković, raziskovalka pri Mirovnem inštitutu. Pred objavo referatov so organizatorji programa vzajemnega učenja 12. in 13. novembra 2018 v Parizu pripravili seminar o ženskah v medijih, na katerem so udeležencem in udeleženkam iz 17 držav Evropske unije predstavili primere dobrih politik in praks v Franciji.

Referati so dostopni na tej povezavi.| Referat Brankice Petković.