Samskost. Med ideologijo družine in ideologijo izbire
(zbirka Dialogi, XV. letnik, 2015)

Samskost. Med ideologijo družine in ideologijo izbire

Pri založbi Arestej je v zbirki Dialogi izšla nova knjiga Iztoka Šorija z naslovom Samskost. Med ideologijo družine in ideologijo izbire.

Pogosto omenjanje samskosti v javnem diskurzu in hkratna prevlada klišejev o njej kar kličejo po sociološkem opazovanju realnih življenjskih potekov in položajev samskih. To je tudi namen te knjige, ki je prva znanstvena monografija o samskosti v Sloveniji sploh. Iztok Šori v središče svoje raziskave postavlja samske in ne družine, kar je glede na dosedanjo raziskovalno prakso tudi sociološki eksperiment. V knjigi analizira, kako so se skozi moderno zgodovino spreminjali ekonomski, družbeni, kulturni in individualni konteksti samskosti, kako se je spreminjal položaj samskih in kako samski živijo in razmišljajo danes. Pri tem odpira tudi vprašanje, kdaj lahko samskost opredelimo kot življenjski stil oz. kaj je značilno za samskost in samske po izbiri.

Več o knjigi (kazalo in uvod).