The Heart of the Matter: The Contribution of the Ethic of Care to Social Policy in Some New EU Member States

The Heart of the Matter: The Contribution of the Ethic of Care to Social Policy in Some New EU Member States

Knjiga je rezultat mednarodne delavnice The Use of the Ethics of Care in Social Policy, ki smo jo organizirali v Centru za sodelovanje Vzhod vzhod skupaj s Selmo Sevenhuijsen, konzultantko pri projektu in avtorico metode Trace, ki se uporablja za analizo dokumentov s področja socialne politike. V uvodnem besedilu je predstavljena metodologija Trace, ki jo avtorice ostalih petih besedil aplikativno uporabijo pri analizi različnih dokumentov, na primer s področja družinske politike, politike enakosti spolov. Z metodo Trace analizirajo različne dokumente v nekaterih državah, novih članicah EU (na Češkem, Madžarskem, v Sloveniji in Sloveniji in Estoniji).

Kazalo
Selma Sevenhuijsen and Alenka Švab

Introduction: Tracing Care in Social Policies

Selma Sevenhuijsen
Trace: A Method for Normative Policy Analysis from the Ethic of Care

Alenka Švab
Caring About Family and Work: The Concept of Reconciliation of Family and Work in Slovenian Family Policy

Aniko Vida
Care in Hungarian Human Resources Policy

Kadri Simm
The Contested Site of Human Nature: Applying Trace to the Strategic Action Plan of the Estonian Ministry of Social Affairs, 2000-2010

Mariana Szapuova, Katarina Pafkova, and Zuzana Kiczkova
The Concept of Equal Opportunities for Women and Men, or How to Care for Equal Opportunities

Živa Humer
Tracing the Act on Equal Opportunities for Women and Men – The Case of Slovenia