Xenophobia and Post-socialism

Xenophobia and Post-Socialism

Knjiga predstavlja sklepe mednarodnega seminarja Ksenofobija in post-socializem, ki je potekal v Ljubljani oktobra 2001 v organizaciji Mirovnega inštituta. V publikaciji so zbrana besedila o ksenofobiji in njenih različnih pojavnih oblikah v post-socialističnih družbah. Avtorji člankov so Vlasta Jalušič, Tonči A. Kuzmanić, Laura Laubeova, Tanya Lokshina, Maria Marczewska–Rytko, Mojca Pajnik, Alexander Verkhovsky in Igor Ž. Žagar.
»V vsakem primeru se moramo avtorjem knjige Xenophobia and Post-Socialism zahvaliti za pomembno spodbudo h kritičnemu razmisleku o naši sedanjosti.«
Srđan Vrcan, Feral Tribune
Vsebina
Mojca Pajnik: Introduction: Towards the Others and Those Different

Tonči A. Kuzmanić
Post-socialism, Racism and the Reinvention of Politics

Igor Ž. Žagar
Xenophobia and Slovenian Media: How the Image of the Other is Constructed (and What it Looks Like)

Vlasta Jalušič
Xenophobia or Self-protection? On the Establishing of the New Slovene Civic/Citizenship Identity

Maria Marczewska-Rytko
The Problem of Xenophobia in the Context of Populism and European Enlargement

Tanya Lokshina
Hate Speech in Russia: Overview of the Problem and Means for Counteraction

Alexander Verkhovsky
Role of the Russian Orthodox Church in Nationalist, Xenophobic and Anti-Western Tendencies in Contemporary Russia

Laura Laubeova
Antiracist Legislation and Policies in the EU and Their Impact on the Accession Countries