Novice

»Razor-Wired«, nova publikacija o “begunski krizi”

»Razor-Wired«, nova publikacija o “begunski krizi”

Knjiga »Razor-Wired« se osredotoča na obdobje med septembrom in decembrom 2015, na čas tako imenovane begunske krize. Cilj publikacije je predstaviti dejstva, pojasniti spremembe v državni politiki in postopkih z  begunci_kami, in kritično analizirati stanje, medije in odzive širše javnosti. Napisana je v angleškem jeziku, saj želi prispevati k razpravi o vprašanju migracij in begunstva na mednarodni ravni.

Razor_wired_knjiga1V knjigi želimo poudariti, da bi humanitarno krizo v času povečanega števila beguncev lahko preprečili in/ali bolje naslavljali, če bi oblasti pri svojem prizadevanju v samo jedro postavile človekove pravice. V prvem delu knjige Neža Kogovšek Šalamon razišče vrzeli med zakonodajo in državno prakso ter analizira pravne posledice koridorja, ki so ga vzpostavile slovenske oblasti. Maja Ladić, Katarina Vučko in Marc-Antoine Frébutte pokažejo, kaj točno je šlo narobe in kako bi lahko izboljšali ravnanje z begunci. Namesto tega so slovenske oblasti situacijo obravnavale kot naravno katastrofo in varnostno grožnjo ter ustvarile kontekst, v katerem so odzivi vseh interesnih skupin in udeležencev imeli le omejen maneverski prostor. Politični akterji in organi Republike Slovenije, številne medijske hiše kot tudi velik del javnosti, vsi močno obremenjeni z varnostnim diskurzom, so se temu ustrezno odzvali: s predsodki do beguncev in begunk, migrantov in migrantk ter z rasističnim sovražnim govorom. Kot analizira Veronika Bajt, je vzpon nestrpnosti posledica odziva na sunkovit porast različnih medijskih poročil, problematične retorike politične elite in že obstoječih predsodkov, zlasti do islama. Poglavje Mojce Pajnik razloži,  da je medijsko poročanje pokazalo upad odgovornosti (javnih) medijev v njihovem odnosu do javnosti. Namesto da bi zagotavili prostor za informirano razpravo, je večina medijev postala zgolj odmev diskurza elite in na ta način poustvarjala uokvirjanje migracij kot nevarnosti za narod in za družbo. Vlasta Jalušič v svojem poglavju pojasnjuje, kako so uvajanje ukrepov za »nadzor migracijskih tokov«, zaostrovanje azilne zakonodaje in postavitev rezalne žice znaki odpovedi idealom enakosti in svobode. Naslov knjige »Razor-Wired« (prosti prevod bi se lahko glasil »rezalno-obžičeni«) tako ne namiguje le na fizične omejitvene pregrade, temveč je tudi močan simbol nevednosti in slepega, nesočutnega ter nesolidarnega odnosa do beguncev kot naših sotrpinov človeškega stanja – do Drugega. V zaključnem poglavju Lana Zdravković zato poziva k spoznanju, da je skrajni čas, da se prizna radikalno enakost, kjer naj prečkanje meje preneha biti privilegij bogatih ljudi »dominantnih nacij«.

»Ni veliko glasov, ki nasprotujejo naraščajočim zahtevam za preprečitev prehoda beguncem skozi Slovenijo, a vendar so tisti, ki obstajajo, glasni in jasni. Knjiga je dragocen prispevek k temu.«
Vesna Leskošek, Fakulteta za družbene vede,  Ljubljana

»Monografija nam odpre oči do te mere, da nam dejansko prepreči, da bi jih ponovno zaprli.«
Dragan Petrovec, Pravna fakulteta,  Ljubljana

Kazalo, recenziji in brezplačen prenos (.pdf)