Seminar o identiteti Evrope

Seminar o identiteti Evrope

Med 14. in 18. septembrom 2020 se je velik del raziskovalne ekipe projekta Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti že drugo leto zapored udeležil seminarja Identiteta Evrope na Med-univerzitetnem centru v Dubrovniku, ki je letos potekal pod naslovom Changing Concepts in a Changing World.  Vlasta Jalušič, Lana Zdravković, Martin Gramc in Toni Čerkez (zunanja sodelavca) so sodelovali na konferenci v živo, medtem ko so se jim Gorazd Kovačič, Mirt Komel in Jerneja Brumen pridružili on-line. Sodelavci in sodelavke so predstavili nove raziskovalne dosežke, ki so nastali v projektu. V svojih referatih so se osredotočili  na premišljevanje tega, kako uporaba in spreminjanje političnih konceptov vplivajo na našo sposobnost razumevanja nekaterih glavnih sodobnih družbenih in političnih izzivov.

Skupaj z ostalimi predavatelji in predavateljicami – Zoran Kurelić, Univerza v Zagrebu, Wolfgang Heuer, Svobodna univerza v Berlinu, Waltraud Meints-Stender, Univerza za uporabne vede Niederrhein, Iana Lepetiukhina, Tehnična univerza v Aachenu,  Ringo Rösener, Univerza v Leipzigu – so se na seminarju kritično pretresali skupine konceptov, ki so ključnega pomena za razvoj kritičnega političnega mišljenja v 21. stoletju in za razumevanje sodobnih post-totalitarnih procesov. Med temi so: prelom s socializmom / komunizmom in njegovimi posledicami, nastanek in zaton revolucionarnih in emancipatorskih gibanj ob koncu tisočletja, umik liberalno-demokratičnega političnega modela, vrnitev totalitarnih tendenc v Evropi in drugod, pereča vprašanja (post)resnice v politiki, vzpon novega rasizma in novih svetovnih delitev, problemi nacionalnih držav in suverenosti, povečano število beguncev, kriminalizacija migracij in vzpon svetovnih gibanj podnebne pravičnosti.

Nekatera predavanja si lahko ogledate on-line na tem naslovu.