Simpozij Mediji in spol

Simpozij Mediji in spol

MEDIJI IN SPOL_NASLOVNICASimpozij organiziramo ob izzidu zbornika Mediji in spol: Strukture in prakse neenakosti (ur. Mojca Pajnik in Breda Luthar, FDV, 2019), ob zaključku triletnega temeljnega raziskovalnega projekta Spolna diferenciacija v medijski industriji, v izvedbi Mirovnega inštituta in Fakultete za družbene vede, ki ga je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Knjigo je oblikovala Samira Kentrić.

Na simpoziju bomo predstavili izsledke raziskave, zbrane v zborniku, s poudarkom na analizi procesov spolne diferenciacije v medijih na primeru televizije v Sloveniji. Analizo uspoljenosti medijev na ravni makrostruktur digitalnega kapitalizma, mezoorganizacijske ravni institucij ter na mikroravni ritualnega uprizarjanja novinarskih konvencij smo izhodiščno utemeljili na teoretskih premisah feministične politične ekonomije komuniciranja.

 

Iz recenzij:                                                                                                      

Prispevki v tem zborniku pokažejo na epistemološke premene, ki jih je potrebno osvetliti, če želimo razvijati kritično razumevanje družbenega delovanja »patriarhalnega kapitalizma« v pogojih podjetniškega neoliberalizma. Zbornik prinaša svežo in v mednarodnem oziru inovativno kritično konceptualizacijo spola in enakosti po spolu. (Ksenija Vidmar Horvat)

S proučevanjem struktur in praks neenakosti v dinamikah med spolom in medijskim vsakdanom zbornik obravnava pogosto spregledano dimenzijo mnogoznačne sodobne krize medijev in novinarstva. S kritično obravnavo produkcijskih rutin novinarskih uredništev, normalizacijo tveganih delovnih odnosov, žanrskih konvencij in konstrukcij televizijskih občinstev avtorice in avtorja razgrinjajo različne, a prekrivajoče se oblike (samo)discipliniranja v procesih spolne diferenciacija na slovenskih osrednjih televizijah. (Igor Vobič)

Knjigo lahko kupite v spletni knjigarni. (Cena: 19 €)

 


Več o raziskavi | Vabilo in program | Kazalo in uvodno poglavje | FB dogodek