Novice

Simpozij ‘Transnationalisation of care for older people within and between the european (semi)periphery and core’

Simpozij ‘Transnationalisation of care for older people within and between the european (semi)periphery and core’

Mirovni inštitut organizira mednarodni simpozij Transnationalisation of care for older people within and between the european (semi)periphery and core, ki bo potekal 23. aprila 2024 v City hotelu.

Evropske države se soočajo s pomanjkanje oskrbovalk v oskrbi starih ljudi, kar ne gre razumeti zgolj kot posledico staranja prebivalstva, pač pa tudi kot rezultat neoliberalne ekonomizacije dolgotrajne oskrbe, ki je privedla do zelo slabih delovnih pogojev. Tako v oskrbi na domu kot v institucionalni oskrbi postaja zaposlovanje skrbstvenih delavk migrantk vse bolj pogosta strategija, to pa krepi transnacionalni hierarhični režim oskrbe, ki temelji na medpresečnosti spola, “rase” in razreda ter povečuje neenakosti v oskrbi.

Na simpoziju se bomo seznanili z aktualnimi raziskavami in teoretizacijami skrbstvenih migracij na območju držav nekdanje Jugoslavije in Vzhodne Evrope z vidika njihovega geopolitičnega položaja na evropski (pol)periferiji, kar jih vzpostavlja kot države izvora migrantskih skrbstvenih delavk in hkrati države, ki se same soočajo z velikim skrbstvenim primanjkljajem. Namen simpozija je odpiranje prostora za kritično premišljanje transnacionalizacije oskrbe in debatiranje alternativnih epistemologij raziskovanja skrbstvenih migracij na evropskem obrobju.