Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin – MilFam

Raziskovalni projekt predstavlja prvo celovito raziskavo vojaških družin, ki bo vključevala dejavnike tveganja na različnih socio-ekoloških ravneh, katere cilj je ugotoviti moč in smer njihovega vpliva na kazalnike zdravja družine. Poleg tega bomo vključili primerjavo s civilnimi družinami, z namenom ugotavljanja vojaških specifičnosti. Preizkušeni model dejavnikov tveganja za zdravje družin različnim zainteresiranim stranem (npr. vojaškim podpornim strukturam, vojaškim voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem) bo omogočil prepoznavanje težav članov in članic vojaških družin in vedenje, kako jih obravnavati.

Vodja/koordinatorica projekta: na Mirovnem inštitutu projekt vodi Živa Humer; vodja celotnega projekta je Janja Vuga Beršnak, FDV.

Naslovna grafika: FreepikPartnerji:

Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Financerji:

ARRS