Soočanje s privilegiji

Soočanje s privilegiji

Med 20. in 22. junijem, torej ravno v času, ko je Fundacija Friedrich Ebert objavila rezultate raziskave mladih v dvanajstih državah jugovzhodne Evrope, ki kažejo na  izrazit pomik mladih v desno in naraščanje politične spolne vrzeli, je v Novem Sadu potekal Festival pomirenja. Z bogatim kulturnim in družboslovno-humanističnim programom je festival ozaveščal in izobraževal mlade o kulturi miru, aktivnem državljanstvu, enakosti in človekovih pravicah. Majda Hrženjak je sodelovala na okrogli mizi Soočanje s privilegiji, kjer so sogovornice_ki debatirale_i sodobne rasizme, razredne neenakosti in tendence k repatriarhalizaciji družbe ter se spraševale_i, ali ozaveščanje privilegiranih o njihovih privilegijih lahko vodi k vzpostavljanju zavezništev proti diskriminaciji in neenakostim. Ugotavljale_i so, da desni populizem zmotno propagira enakost kot igro ničelne vsote, v kateri največ izgubljajo beli moški, in opozorile_i na spretnost neoliberalnega sistema v apropriaciji idej enakosti, nediskriminacije in miru.

festival pomirenja2