Novice

Součinkujoči migracijski vzorci v oskrbi starih ljudi na evropski semiperiferiji

Součinkujoči migracijski vzorci v oskrbi starih ljudi na evropski semiperiferiji

Home Care for SaleKnjiga Home Care for Sale. The Transnational Brokering of Senior Care in Europe (Home Care for Sale | SAGE Publications Inc) raziskuje oskrbo starih ljudi na domu skozi pojav novih trgov oskrbe, razširjanja industrije posredniških agencij, naraščajoče transnacionalizacije oskrbe, problematičnosti gospodinjstva kot delovnega mesta in aktivizma skrbstvenih delavk za boljše delovne pogoje.

Poglavje, ki sta ga prispevali Majda Hrženjak in Maja Breznik, Součinkujoči migracijski vzorci v oskrbi starih ljudi na evropski semiperiferiji / Multiple interacting migration patterns in senior care on Europe’s semi-periphery, pokaže, da polperiferne države delujejo kot kompleksna vozlišča skrbstvenih migracij. S slabimi delovnimi pogoji in nizkimi plačami polperiferna slovenska država blaginje spodbuja emigracijo lokalnih oskrbovalk v sosednje jedrne države (Italijo in Avstrijo), kjer najdejo delo na navidezno reguliranih, dejansko pa prekarnih trgih oskrbe, podprtih z javnimi sredstvi. Hkrati ohranja nizke stroške dela tako, da primanjkljaj skrbstvenega dela v nacionalni javni mreži zapolnjuje z migrantkami iz perifernih držav nekdanje Jugoslavije (BiH, Srbija), kjer je razpoložljivih delovnih mest v oskrbi malo, delovni pogoji pa so še slabši. Z namenom ohranjanja nizkih stroškov oskrbe (kot strukturnim pogojem kapitalizma), polperiferne države tekmujejo z jedrnimi državami v sistematičnem izčrpavanju skrbstvenega dela kot redke dobrine iz periferije, to pa ustvarja nove razsežnosti transnacionalnih spolnih in skrbstvenih neenakosti.

Knjigo, ki vsebuje 20 poglavij, so uredile Brigitte AulenbacherHelma Lutz, Ewa Palenga-Möllenbeck in Karin Schwiter, izšla pa je pri založbi Sage.