Izjave za javnost

Stališče kolektiva Mirovnega inštituta do znanstvene politike in pobud nekaterih interesnih skupin

Stališče kolektiva Mirovnega inštituta do znanstvene politike in pobud nekaterih interesnih skupin

Raziskovalci in raziskovalke Mirovnega inštituta z zaskrbljenostjo spremljamo razvoj  znanstvene in visokošolske politike v Sloveniji. S to izjavo se želimo, med drugim, odzvati tudi na nedavne pobude interesnih združenj (denimo, novinarska konferenca Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitucij Slovenije – KOsRIS 14. januarja in tribuna Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze 24. februarja 2010). Državni sistem financiranja znanosti je z odpovedovanjem raziskovalnih razpisov ogrozil veliko raziskovalcev in raziskovalk, ki niso vključeni v programsko financiranje ali v centre odličnosti. Učinki se bodo pokazali šele sčasoma z ukinjanjem njihovih raziskovalnih dejavnosti, zato želimo pravočasno opozoriti na problem. Odgovorni za znanstveno politiko so se v zadnjem letu odločili velik del finančnih virov za raziskovanje uporabiti v korist mednarodno konkurenčnih »centrov odličnosti« in »tehnološko-industrijskih raziskav«, ki naj bi imeli neposreden učinek v svetovni gospodarski tekmi, iz leta v leto pa se vse bolj zapirajo možnosti za družbeno-kritične raziskave. Ker je trenutna gospodarska kriza tudi kriza družbe, ali pa je ta razsežnost krize celo pomembnejša, »preganjanje« družbeno-kritičnih raziskav pomeni odpiranje vrat v globljo krizo in vztrajanje pri starih modelih, ki so do krize pripeljali.

Izjava.doc