Novice

Usposabljanje za nosilce_ke sprememb na področju nasilja in moškosti

Usposabljanje za nosilce_ke sprememb na področju nasilja in moškosti

7303920680126616348Na Mirovnem inštitutu smo v ponedeljek 8. maja izpeljali usposabljanje za nosilce_ke sprememb v okviru mednarodnega projekta Aktiviranje nenasilnih moškosti. Udeleženci_ke so bili_e študentje_ke pedagogike in socialnega dela, mladinski delavci_ke in aktivisti_ke na področju enakosti spolov in preprečevanja nasilja na podlagi spola, ki so pridobili_e znanja in kompetence iz sociologije spolov (kot so raznolikosti, privilegiji in stroški moškosti, kompleksnost spolnih identitet, sporazumna spolnost, izražanje in obvladovanje čustev) ter iz didaktičnih pristopov za medvrstniško delo za mladimi kot so igre vlog, primeri konkretnih življenjskih situacij in kritično branje popularne kulture (vključno s spletnimi vsebinami) (podrobneje program tukaj).

Z osvojenim znanjem in predhodnimi izkušnjami pri delu z mladimi bodo nosilci_ke sprememb v juniju in septembru izvajali_e preventivne delavnice na področju zmanjševanja nasilja na podlagi spola v srednjih šolah in mladinskih centrih. Delavnice bodo z nepokroviteljskim medvrstniškim pogovorom ustvarjale prostor za (samo)refleksijo medvrstniških odnosov in hierahij v povezavi s spolnimi stereotipi, kriz povezanih z neizpolnjevanjem družbenih idealov moškosti in ženskosti, prepoznavanju lastnih potreb, čustev in meja, učenjem empatije ter promoviranjem kulture enakosti in solidarnosti. Srednje šole lahko svoj interes za izvedbo (brezplačnih) delavnic do 26. maja izrazijo na naslov leja.markelj@mirovni-institut.si. Zaradi omejenih kapacitet bomo lahko izvedli samo omejeno število delavnic.