Aktiviranje nenasilnih moškosti (Carmia)

carmia_logo (002)Projekt poglablja obstoječe in razvija nove perspektive v raziskovalnem in aktivističnem delu Mirovnega inštituta na področju enakosti spolov in moškosti. Z ozaveščanjem, usposabljanjem in mobilizacijo mladih moških v smeri zavračanje nasilja in kritičnega odnosa do hierarhičnih, dominantnih in privilegiranih odnosov med ljudmi projekt deluje na področju zmanjševanja vseh oblik nasilja na podlagi spola. Cilji projekta so izboljšanje znanja in krepitev kompetenc pedagoškega osebja, mladinskih delavk_cev in aktivistk_ov na področju preprečevanja nasilja na podlagi spola o normah hegemone moškosti in alternativnih konceptih moškosti; razvoj inovativnih participativnih praks za delo z mladimi; opolnomočenje mladih za nenasilno vedenje; ozaveščanje in izobraževanje mladih kot nosilcev sprememb z vrstniškimi dejavnostmi v šolah, mladinskih in športnih klubih.

Carmia: Informativni letakIzvedba

  • Analiza potreb in medsebojno učenje o inovativnih participativnih metodologijah za delo z mladimi na področju spodbujanja nenasilnih oblik moškosti
  • Razvoj in izvedba usposabljanj za pedagoško osebje, mladinske delavke_ce in aktivist(k)e spodbujanja nenasilnih oblik moškosti
  • Razvoj in izvedba medvrstniških usposabljanj za mlade moške kot vzore in nosilce sprememb v smeri nenasilnih moškosti
  • Ozaveščanje širše javnosti na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Rezultati

Aktiviranje nenasilnih moškosti (CarMiA), Nacionalno poročilo – Slovenija
Hrženjak Majda in Markelj Leja, Mirovni inštitut, Ljubljana, december 2022

Aktiviranje nenasilnih moškosti (CarMiA), Transnational Report
Hrženjak Majda, Dahlmüller Till, Könnecke Bernard in Markelj Leja, marec 2023

Učno gradivo in metode: nosilke_ci sprememb

Usposabljanje za nosilce_ke sprememb

Priročnik za načrtovanje in izvedbo medvrstniških projektov za kritično razumevanje moškosti in preprečevanja nasilja na podlagi spola

Spletna igra Pravila igre moškosti
Posvet »Medvrstniško delo z mladimi na preprečevanju nasilja na podlagi spola s promocijo nenasilnih moškosti«, 30.1.2024, Ljubljana

Vabilo in program

IMG20240130101202

IMG20240130104535

Partnerji:

  • Instituto degli Innocenti – Italija (koordinator)
  • Dissens Institut für Bildung und Forschung e.V. – Germany
  • Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark – Austria
  • Center of Women's Studies and Policies – Bulgaria
  • Asociación hombres igualitarios -ahige andalucía – Španija

Financerji:

EN_Co_funded_by_the_EU_PANTONE     Projekt financira Evropska komisija, CERV-2021-DAPHNE. Izražena stališča in mnenja avtoric_jev ne odražajo nujno stališč Evropske unije ali Evropske komisije. Ne Evropska unija ne Evropska komisija zanje nista odgovorni. Ministrstvo za javno upravo (Sklad za NVO)