Novice

Vabilo k sodelovanju v raziskovalnih intervjujih z osebami z ovirami oziroma invalidnostmi, ki so bile žrtve kaznivega dejanja

Vabilo k sodelovanju v raziskovalnih intervjujih z osebami z ovirami oziroma invalidnostmi, ki so bile žrtve kaznivega dejanja

Vljudno vas vabimo k sodelovanju v raziskavi o izkušnjah oseb z ovirami oziroma invalidnostmi, ki so bile žrtve kaznivega dejanja.

Žrtve kaznivega dejanja imajo pravico do informacij, podpore in zaščite. Prav tako imajo pravico do spoštljivega ravnanja ter podpore v skladu z njihovimi posebnimi potrebami. Na Mirovnem inštitutu in Društvu Altra v okviru projekta ARVID izvajamo raziskavo, s pomočjo katere želimo zbrati izkušnje žrtev kaznivih dejanj, ki so osebe z ovirami oziroma invalidnostmi. Naš namen je prispevati k razvoju izboljšanih podpornih storitev za osebe z ovirami, ki postanejo žrtve kaznivih dejanj, da bodo lahko v celoti dostopale do pravic, ki jih zagotavlja Direktiva 2012/29/EU o pravicah žrtev.

Pomagajte nam pri raziskavi – k sodelovanju v anonimnih intervjujih vljudno vabimo posameznike in posameznice z ovirami oziroma invalidnostmi, ki ste oziroma ste bili žrtve kateregakoli kaznivega dejanja ali prekrška – npr. tatvina ali goljufija, različne oblike nasilja, kazniva dejanja in prekrški zoper javni redi in mir, ipd. Radi bi govorili s tistimi, ki ste po letu 2015 kaznivo dejanje prijavili policiji oz. je kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno zoper vas, prijavil kdo drug.

Ko omenjamo ovire oziroma invalidnosti, mislimo na gibalne oviranosti, težave v duševnem zdravju in/ali razvoju, težave avtističnega spektra, možganske poškodbe ali okvare, okvare vida, okvare sluha, težave v govorni komunikaciji, kronične bolezni, ne glede na priznan status invalida.

Intervju bo potekal na podlagi polstrukturiranega vprašalnika, ki bo usmerjal pogovor o izkušnjah, ki so jih udeleženci imeli ob stiku organi, ki so obravnavali kaznivo dejanje (policija, tožilstvo, sodišče) in drugimi službami oziroma organizacijami, ki so jim morda nudile podporo. O samem kaznivem dejanju udeležencev ne bomo spraševali in bomo spoštovali njihovo zasebnost ter dostojanstvo.

Sodelovanje v intervjuju je prostovoljno in anonimno, kar pomeni, da ne bomo nikomur izdali podatkov o identiteti ali drugih osebnih podatkov intervjuvancev, v poročilu o raziskavi pa bomo rezultate predstavili na način, ki ne bo omogočal identifikacije udeležencev. Pred intervjujem bomo udeležence podrobneje seznanili s potekom intervjuja.

Glede na epidemijo COVID-19  bodo intervjuji potekali po telefonu ali spletu.

Če vas zanima sodelovanje ali pa imate dodatna vprašanja, nas kontaktirajte nas na: