Predstavitev raziskovalne naloge

Predstavitev raziskovalne naloge

V sredo, 16. septembra 2009 ob 13.00 uri vas vljudno vabimo v Klub 15 na Magistratu, Mestni trg 1, na predstavitev raziskovalne naloge Primerjalna analiza razvoja kulture v izbranih evropskih mestih, ki so jo v okviru raziskovalnega programa MOL izdelali sodelavci Mirovnega inštituta v letu 2009.

Prednostni cilj naloge, ki jo je predlagal Oddelek za kulturo MOL, je bila analiza kulturnih politik izbranih evropskih mest, ki so dosegla vidne rezultate v razvoju kulture – od ciljev mestnih kulturnih politik, prioritet pri financiranju različnih oblik kulturne produkcije; povezav z drugimi področji v načrtih razvoja teh mest do strategij razvoja kulture v posameznem mestu.

Rezultate raziskave bosta predstavila avtorja projekta, sodelavca Mirovnega inštituta dr. Maja Breznik in mag. Aldo Milohnić.