Objave v letu 2018

Objave v letu 2018

V letu 2018 smo sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta napisali številne knjige in  znanstvene članke, v katerih smo predstavili rezultate naših raziskovalnih projektov in študij. Poleg avtorskih prispevkov smo pri publikacijah sodelovali kot uredniki in urednice ali kot prevajalci in prevajalke. Za lažji pregled smo objave razvrstili po štirih tematskih sklopih, kjer smo raziskovalno najbolj aktivni: človekove pravice, spol, mediji in politike.

book

 

ČLOVEKOVE PRAVICE

Človekove pravice / kazenski postopki

♦ ‘Krepitev procesnih pravic v kazenskih postopkih’ : Študija o Sloveniji in Priročnik
Izvedli smo raziskavo, ki je vključevala pregled 150 sodnih spisov v kazenskih zadevah in tako zbrali informacije o izvajanju standardov, ki jih določa relevantna zakonodaja EU.

Človekove pravice / migracije

♦ Azilne in migracijske politike: monopol, oblast in birokracija
V zborniku Fakultete za upravo Neža Kogovšek Šalamon kritično obravnava področje migracijske in azilne politike kot enega najbolj razgibanih področij v polju notranjih zadev države.

♦ Migration Law in SloveniaDruga izdaja knjige
Knjiga o zakonodaji na področju priseljevanja in pravici do prebivanja nedržavljanov v Sloveniji, avtorica Neža Kogovšek Šalamon, založba Walters Kluwer, 2018.

♦ Nasilne meje: Begunci in pravica do gibanja
Pri založbi /*cf. je izšla knjiga ameriškega teoretika Reeceja Jonesa ‘Nasilne meje: Begunci in pravica do gibanja’. Knjigo je prevedla Ana Kralj, spremno besedo je napisala Mojca Pajnik.

♦ Refugees today : superflousness and humanitarianism = Refugiados hoje : superfluidade e humanitarismo = Refugiados hoy : superfluidad y humanitarismo
Vlasta Jalušič je pri Estudos ibero-americanos objavila članek, ki obravnava nekatera vprašanja, ki se nanašajo na humanitarni pristop k “reševanju” t.i. begunske krize v Evropi jeseni 2015, ko so številni  begunci potovali po t.i. balkanski migracijski poti v Nemčijo.

♦ The Disaster of European Refugee Policy
Založba Cambridge Scholars je izdala knjigo “The Disaster of European Refugee Policy. Perspectives from the “Balkan Route”.  Uredniki so Igor Ž. Žagar, Neža Kogovšek Šalamon in Marina Lukšič Hacin. V knjigi  je Mojca Pajnik avtorica prispevka ‘Media logic in disposing of migrants’, Vlasta Jalušič pa je prispevala članek  ‘Why does Mujo want to go to Germany?’

♦ The New Asylum and Transit Countries in Europe during and in the Aftermath of the 2015/2016
V knjigi, ki je izšla pri založbi Brill, je Neža Kogovšek Šalamon prispevala poglavje o azilni politiki v Sloveniji.

Človekove pravice /sovražni govor

Priročnik za prijavljanje sovražnega govora na družbenih omrežjih
V priročniku so predstavljeni postopki za prijavo sovražnega govora na družbenih omrežjih, s poudarkom na omrežjih Facebook, Twitter in Youtube. Avtorja Iztok Šori in Andrej Motl.

SPOL

Spol / seksualno delo

♦ Assessing Prostitution Policies in Europe
Knjiga, v kateri sta Iztok Šori in Mojca Pajnik objavila poglavje o politikah in praksah s področja prostitucije v Sloveniji, je izšla pri založbi Routledge.

Revija ‘Sexuality Research & Social Policy’
V reviji je izšel članek Romana Kuharja in Mojce Pajnik, ki naslavlja položaj moških v prostituciji v Sloveniji, na križiščih poklicnega in zasebnega.

Spol / nasilje

Storilci, žrtve, opazovalci
Besedilo Vlaste Jalušič v Gledališkem listu SNG, Drama. 

Spol / politika

Enakost spolov na slovenskem političnem parketu. Volitve 2018
Publikacija je izšla pri IPES, Inštitutu za preučevanje enakosti spolov. Mojca Pajnik je k publikaciji prispevala strokovno znanje in enega od znanstvenih člankov.

♦ Familienidylle, Heteronormativität und Femonationalismus im europäischen rechten Populismus
V znanstveni reviji Feministische Studien v Nemčiji je izšel članek Stefanie Mayer, Iztoka Šorija, Birgit Sauer in Edme Ajanović, ki obravnava predstave o spolu v desnih populističnih diskurzih.

Spol / skrbstveno delo

Chains of trust: fear and informal care work in Slovenia
V reviji Anthropological Notebooks je izšel znanstveni članek raziskovalk Mirovnega inštituta Veronike Bajt in Mojce Frelih v soavtorstvu z dekanjo Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani Vesno Leskošek. Članek izpostavi, da je v zadnjih letih vse večja individualizacija skrbstvenega dela prinesla večji državni nadzor in posledično strah in marginalizacijo skrbstvenih delavk.

Families and Patterns of Care (Gender Questions)
Majda Hrženjak in  Živa Humer sta v zborniku (Unisa Press Journals ) objavili prispevek ‘Caring Masculinities and Flexibilisation of Labour Markets: Fathers in Precarious and Managerial Employment in Gender Questions’.

MEDIJI

Mediji / populizem

 Media populism on the example of right-wing political parties’ communication in Slovenia. Problems of post-communism
Članek avtorice Mojce Pajnik obravnava kako različne politične stranke, zlasti desničarske populistične stranke v postsocialističnem kontekstu Slovenije, uporabljajo internetna sredstva za komuniciranje.

 Populism and the Web : communicative practices of parties and movements in Europe
Pri založbi Routledge je izšla nova knjiga o vlogi spleta v komunikacijskih strategijah desnih populističnih strank in gibanj v Evropi. Knjigo sta uredili Mojca Pajnik in Birgit Sauer. V knjigi je objavljeno poglavje Iztoka Šorija v soavtorstvu z Vanyo Ivanovo ‘Right-wing populist convergences and spillovers in hybrid media systems’, v katerem analizirat komunikacijske strategije desnih populističnih strank in gibanj v Evropi.

POLITIKE

Politike / prekarno delo 

 (Ne)dostojno delo. Prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji

Pri založbi FDV je izšel zbornik ‘(Ne)dostojno delo: Prekarizacija standardnega in nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji’, ki vsebuje dva prispevka raziskovalke Mirovnega inštituta Majde Hrženjak in prispevek Maje Breznik o agencijskih delavcih.

 Prekarnost in družbena negotovost : interdisciplinarni pogledi na prekariat
V zborniku Zbirke Maksima je Majda Hrženjak prispevala poglavje o družbeni organizaciji skrbi kot dejavniku prekarizacije dela.

Politike / revolucije

 Filozofije revolucijâ i ideje novih svjetova
Zbornik in istoimensko tretjo okroglo mizo navdihujejo pomembne obletnice velikih revolucionarnih zlomov v zahodni zgodovini. V zborniku je tudi prispevek Maje Breznik: Kapitalizam kao ‘znojni sistem’: podnajamni rad i stvarna emancipacija radništva iz druge ruke.

 Hannah Arendt:  O revoluciji
Knjigo, ki je izšla pri Založbi Krtina, je Vlasta Jalušič prevedla (skupaj z Mirtom Komelom), uredila in spisala spremno besedo.

Politike / solidarnostne ekonomije

♦ ČKZ: Solidarnostne ekonomije

V tematski številki ČKZ lahko preberete prispevek Lane Zdravković in Tise Zavrtanik Drglin o spodbijanju primerov dobrih praks na področju socialne in solidarnostne ekonomije.