Izjave za javnost

Vlada naj vzpostavi koridor

Vlada naj vzpostavi koridor

Ob poznavanju vseh pravil evropske migracijske in azilne zakonodaje, Vlado Republike Slovenije zavestno pozivamo, da začasno suspendira izvajanje teh pravil, vključno z Dublinsko uredbo in sporazumi o vračanju, in nemudoma vzpostavi koridor. Opozarjamo, da je trenutno na Hrvaškem prek 13.000 beguncev in prav vsi imajo namen prečkati Slovenijo.

Zaradi teh razmer slovenska policija, če bo hotela spoštovati vsa pravila, beguncev ne bo mogla vračati na Hrvaško, saj jih Hrvaška ne bo sprejemala, kar se je izkazalo že prvo noč ob prihodu prve večje skupine ljudi.

Jasno je tudi, da vsi ti ljudje ne bodo mogli niti hoteli ostati v Sloveniji in da bodo v vsakem primeru poskušali priti do svoje destinacije. Policija tolikšnega števila ljudi ne bo mogla evidentirati in obvladovati, saj za to ni ne kapacitet ne nastanitvenih zmožnosti. Nujno se je treba učiti iz izkušenj Grčije, Makedonije in Srbije –  če bi npr. Srbija zaprla svoje meje, ko je na njeno ozemlje prišlo 9000 ljudi, bi bila danes, ob prihodu vsak dan novih ljudi, tam humanitarna katastrofa. Enako se lahko zgodi tudi na Hrvaškem, če svoje meje zapre Slovenija.

Opozarjamo, da evropski azilni/migracijski sistem ni bil narejen za masovne prihode in da njegova uporaba ni možna v teh razmerah. Zato mora vlada najti način, da uporabo teh pravil začasno suspendira in uvede način po vzoru Srbije – begunce naj evidentira, jih začasno namesti, da si opomorejo, potem pa naj jim brez omejitve gibanja omogoči prehod naprej.

Apeliramo tudi, naj vlada ne čaka na skupni evropski dogovor o tem vprašanju – begunci prihajajo danes in ukrepati je treba danes.

Mirovni inštitut