Izjave za javnost

Vlada želi potiho omogočiti investicije v okolju škodljive projekte

Vlada želi potiho omogočiti investicije v okolju škodljive projekte

V torek je vlada potrdila novelo proti-koronskega zakona, v katero je potihoma vtaknila še dodatne pogoje za sodelovanje NVO v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja. Pogoji so tako zahtevni, da jih v dani situaciji ne more izpolniti tako rekoč nihče. Več o tem si preberite v spodnji izjavi za javnost.

Vlada je z novelo anti-koronskega zakona na široko odprla vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in naravo. V novi anti-koronski paket so namreč skrili neprijetno presenečenje: 42. člen zakona nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju varstva okolja določa skoraj nemogoče pogoje za sodelovanje v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja, v katerih se presojajo tudi vplivi na okolje.

Vlada se je izločitve nevladnih organizacij lotila domiselno: ne odvzema sicer same pravice sodelovanja v postopkih, določa pa tako visok prag pogojev, da jih skoraj nobena organizacija ne bo mogla doseči – še posebej, ker bi jih morala izpolnjevati za dve leti nazaj! Vlada seveda ve, da skoraj nobena od organizacij novih pogojev ne more izpolnjevati za nazaj – saj takrat teh pogojev ni bilo in niso vedele, da jih morajo izpolnjevati.

Predvideni dodatni pogoji so (izkazano za tekoče in zadnji dve leti):
– za društva: 50 aktivnih članov (kar se izkazuje z redno plačano članarino in udeležbo na zborih članov);
– za zavode: zaposlene 3 osebe za poln delovni čas in s strokovno izobrazbo 7. stopnje s področja delovanja NVO;
– za ustanove: da ima ves čas najmanj 10.000 EUR premoženja.

Kaj to pomeni za okolje in naravo? V naslednjih dveh letih se bodo vsi gradbeni projekti lahko izvajali brez ustreznega nadzora javnosti nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov! Taka ureditev je v nasprotju z Aarhuško konvencijo, z Ustavo RS, ki določa neposredno uporabo ratificiranih konvencij, in z direktivami EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje.

Ne sprenevedajmo se: onemogočiti izvajati neko pravico s pogoji, ki jih ni mogoče izpolniti, pomeni, da te pravice praktično ni več. Zakaj se vlada boji okoljevarstvene presoje? Onemogočanje dela okoljevarstvenih organizacij je onemogočanje varstva okolja. Nismo proti razvoju, smo pa proti razvoju, ki škodi okolju. Namen okoljevarstvene presoje je dati zeleno luč projektom, ki so okolju prijazni in trajnostni. Samo s takšnim razvojem imamo namreč prihodnost.

Izjava in podpisniki