Novice

Za spol občutljiva pedagogika: primeri dobrih praks

Za spol občutljiva pedagogika: primeri dobrih praks

V torek, 24. 1. 2023, ob 10:00 (do 12:30) Mirovni inštitut organizira posvet »Za spol občutljiva pedagogika: primeri dobrih praks« v prostorih MKL – Knjižnice Otona Župančiča (Kersnikova ulica 2, 3. nadstropje) v Ljubljani.

Spolni stereotipi ljudem pripisujejo značilnosti in vloge, ki jih določa njihov spol, zato lahko omejujejo razvoj talentov, sposobnosti otrok in odraslih, njihove izobraževalne in poklicne izbire ter življenjske priložnosti, zato škodujejo vsem. Opravičujejo in ohranjajo zgodovinska razmerja moči med spoli ter stališča, ki zavirajo napredek enakosti spolov. Ozke opredelitve moškosti lahko preprečujejo razvoj pozitivnih čustev, povezanosti, empatije ter zavračanja dominacije in nasilja. Razvojna psihologija ugotavlja, da otroci do petega leta starosti že razvijejo spolne stereotipe, da bi razumeli lastno identiteto; v starosti sedem let postanejo stereotipi že utrjeni. Zato je zgodnje izobraževanje občutljivo obdobje za omejevanje spolnih stereotipov.

Na nacionalni ravni obstajajo zbirke, viri in primeri didaktičnih pripomočkov za spolno občutljivo pedagoško prakso v zgodnji vzgoji in izobraževanju. Gradiva so nastala večinoma v okviru projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju enakosti spolov. Sistemskega sodelovanja in povezovanja med NVO in pedagoškim osebjem v vrtcih/šolah za prenos znanja, pripomočkov in dobrih praks ni. Na nacionalni ravni ni sistemskih izobraževalnih platform, ki bi pedagoškemu osebju omogočale dostop do gradiv, nastalih v različnih projektih in organizacijah. Namen posveta je opozoriti na te sistemske primanjkljaje, promovirati obstoječe vire didaktičnih pripomočkov in izpostaviti pomen tem enakosti spolov v sistemu vzgoje in izobraževanja.

Javni posvet je namenjen pedagoškemu, svetovalnemu in vodstvenemu  osebju v zgodnji vzgoji in izobraževanju, strokovni javnosti, oblikovalcem_kam politik ter zainteresirani javnosti. Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi organizacijskih razlogov pa vljudno prosimo za PRIJAVO čim prej oz. najkasneje do 20.1.2023 do 12:00 na e-kontakt: mojca.frelih@mirovni-institut.si

Dogodek je del mednarodnega projekta Early Childhood Education and the Role of Men, ki ga sofinancira Evropska komisija. Namen projekta je razviti in razširiti spolno občutljive pedagoške pristope in pripomočke, zlasti tiste, ki pri otrocih, spodbujajo percepcijo skrbstvenega dela kot spolno nevtralnega in družbeno pomembnega področja.