Novice

Javni posvet: Medvrstniško delo z mladimi na preprečevanju nasilja na podlagi spola s promocijo nenasilnih moškosti

Javni posvet: Medvrstniško delo z mladimi na preprečevanju nasilja na podlagi spola s promocijo nenasilnih moškosti

V torek, 30. 1. 2024, od 10:00 do 13:30, bo v organizaciji Mirovnega inštituta potekal posvet »Medvrstniško delo z mladimi na preprečevanju nasilja na podlagi spola s promocijo nenasilnih moškosti« v prostorih MKL – Knjižnice Otona Župančiča (Kersnikova ulica 2, 3. nadstropje) v Ljubljani.

Nasilje na podlagi spola ima dve glavni funkciji: nasilje moških nad ženskami ter trans- in interspolnimi osebami je mehanizem uveljavljanja moške dominacije; nasilje moških nad drugimi moškimi pa je mehanizem uveljavljanja hierarhij med moškimi. V mednarodnem projektu Aktiviranje nenasilnih moškosti (CarMiA) izhajamo iz stališča, da je tradicionalna spolna socializacija fantov in moških pomemben vir nasilja na podlagi spola, zato mora vzpostavljanje kulture nenasilja v intimni in javni sferi vključevati izobraževanje in ozaveščanje mladih o privilegijih in stroških moškosti.

V projektu CarMiA smo v šestih evropskih državah (Avstriji, Bolgariji, Nemčiji, Italiji, Sloveniji in Španiji) izvedli posvetovanja z dijaki in dijakinjami ter s stroko o spolni socializaciji fantov v povezavi z nasiljem ter pregledali aktualne prakse za preprečevanje  nasilja na podlagi spola. V Slovenij smo naredili serijo delavnic, v katerih je sodelovalo 370 mladih, starih med 15 in 18 let. V delavnicah smo preizkušali medvrstniški pristop nosilcev sprememb, ki so v srednjih šolah in mladinskih centrih ustvarjali prostor za (samo)refleksijo spolnih hierarhij v konkretnih življenjskih situacijah, kriz povezanih z (ne)izpolnjevanjem družbenih idealov moškosti in ženskosti, podob iz popularne kulture in spletnih vsebin v povezavi z nasiljem na podlagi spola.

Na javnem posvetu bomo z udeleženkami in udeleženci delili v projektu pridobljeno znanje in izkušnje ter odpirali prostor za inovativne metode dela z mladimi na področju preprečevanja nasilja na podlagi spola.

Vljudno vabljeni! Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite preko spletnega obrazca TUKAJ do 26. 1. 2024.

PROGRAM

10.00 – 10.40: Raznolikost, privilegiji in stroški moškosti z vidika preprečevanja nasilja na podlagi spola (Majda Hrženjak, Mirovni inštitut)

10.40-11.30: Okrogla miza: Medvrstniški pristop nosilcev sprememb v preventivnem delu z mladimi (moderira Leja Markelj, Mirovni inštitut)
Sodelujejo: nosilca sprememb in izvajalca medvrstniških delavnic Matija Pohorec in Lana Križaj, svetovalna delavka Živa Pirnar (Srednja šola Zagorje), profesor Aleš Zobec (Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana) in Valerija Vendramin (Pedagoški inštitut in projekt Empath)

11.30-11.45: Razprava

11.45-11.55: Odmor

11.55-12.30: Predstavitev pedagoške spletne igre Pravila igre moškosti in njenih potencialov za preventivno delo z mladimi (Žiga Kuhel in Majda Hrženjak, Mirovni inštitut)

12.30-12.45: Razprava

12.45-13.30: Zaključek in neformalno druženje  

Vabilo na javni posvet