Novice

Zakon o tujcih: NVO odločno nasprotujemo kršitvam mednarodnega prava in slovenske ustave

Zakon o tujcih: NVO odločno nasprotujemo kršitvam mednarodnega prava in slovenske ustave

Očiten poskus odvzema pravic beguncem in prosilcem za azil mora biti zavrnjen.

Nevladne in humanitarne organizacije, ki delujemo na področju zaščite beguncev in človekovih pravic, poslanke in poslance pozivamo, da zavrnejo predlog spremembe zakona o tujcih, ki bi beguncem in prosilcem za azil zanikala pravico do zaščite, do katere so upravičeni po mednarodnem pravu in pravu EU.

Predlagane spremembe zakonodaje bi omogočile oblastem, da avtomatično odrečejo vstop osebam, ki bi prispele na mejo, ali pa jih po vstopu privedejo nazaj do meje in napotijo v državo, iz katere so vstopili. Ti ukrepi ne zagotavljajo ustreznih postopkov zaščite pravic beguncev in migrantov.

Če bo državni zbor sprejel predlagane spremembe, bo v slovensko zakonodajo uvedena možnost ukrepov, s katerimi bi država kršila pravico do učinkovitega in poštenega azilnega postopka, prepoved kolektivnih izgonov in prisilnih vračanj (pushbacks), prepoved vračanja (non-refoulement) in pravico do učinkovitega pravnega sredstva. Ti ukrepi bi kršili tako slovensko ustavo kot tudi mednarodno pravo in pravo EU, med drugim Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Državljani in državljanke, združeni v podpisanih organizacijah, ostro obsojamo načrtovane kršitve mednarodnega prava in slovenske ustave. Ukrepi ne vsebujejo ustreznih varovalk pred prepovedanim vračanjem ali verižnim vračanjem v države, kjer bi lahko bili posamezniki izpostavljeni mučenju ali drugemu slabemu ravnanju.  Na primer, migranti in prosilci za azil, ki bi jim bil preprečen vstop v Slovenijo ali bi bili vrnjeni na Hrvaško, bi lahko bili v nevarnosti nadaljnjih vračanj v Srbijo, na Madžarsko ali v Bolgarijo – v države, ki ne zagotavljajo ustreznih sprejemnih pogojev ali ki jasno kršijo mednarodno pravo beguncev.

Države sicer imajo pravico, da izvajajo nadzor na svojih mejah, a tega ne smejo delati na račun temeljnih človekovih pravic, temveč zgolj na način, ki je v skladu z mednarodnimi obveznostmi. To velja tako za pravice državljanov kot tudi za pravice migrantov.

Temeljne človekove pravice izhajajo iz varovanja dostojanstva in osebne varnosti vsakega človeka ne glede na njegov državljanski status. Zato je varovanje pravic vseh ključno za ohranjanje pravne in demokratične države, ki je utemeljena na ustavi in na spoštovanju mednarodnega prava, v kakršni želimo kot skupnost živeti še naprej. Poslanke in poslance pozivamo, da kot naši predstavniki ta pričakovanja tudi spoštujejo.

Amnesty International Slovenije

Društvo ADRA Slovenija

Društvo Odnos

Društvo UP Jesenice

Društvo za osveščanje in varstvo pred diskriminacijo (OVCA)

Društvo za ZN za Slovenijo

Forum za enakopraven razvoj – Združenje Ju3

Humanitas

Inštitut za afriške študije

Jezuitsko združenje za begunce

Mednarodni afriški forum

Mirovni inštitut

Pravno informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Rdeči križ Slovenije

SEZAM

Sloga

Slovenska filantropija

Slovenska fundacija za UNICEF

Slovenska karitas

Zavod Global

Zavod Krog