Zbornik o integriteti medijev

Zbornik o integriteti medijev

Book cover - Media integrity matters

seemo knjiga.pngV okviru koordinatorskega projekta South East European Media Observatory je v Tirani od 12. do 13. junija potekal osrednji regionalni dogodek – regionalna konferenca. Gostitelj je bil tamkajšnji partner Albanian Media Institute, Mirovni inštitut pa je koordiniral vsebinski del. V sklopu projekta smo izdali tudi knjigo z raziskovalnimi poročili o integriteti medijev z naslovom »Media integrity matters – Reclaiming public service values in media and journalism«. Raziskava je potekala v petih državah v regiji – Albaniji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Makedoniji in Srbiji.

Knjiga je v celoti in tudi po poglavjih dostopna na spletni strani projekta:
http://mediaobservatory.net/radar/media-integrity-matters-%E2%80%93-new-book-see-media-observatory.