Krepitev vloge medijev in novinarstva v državah, kandidatkah za članstvo v EU

Projekt povečuje učinek delovanja Observatorija medijev v jugovzhodni Evropi z nadgradnjo njegove raziskave o dejavnikih, ki vplivajo na neodvisnost novinarstva v tej regiji. Namen je spodbuditi medvladne, vladne in nevladne akterje v državah, ki kandidirajo za članstvo v Evropski uniji (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Makedonija, Srbija in Turčija), da podprejo reforme medijev in novinarstva.Izvedba

Izvedene aktivnosti v 2014
Zagon projekta na prvem sestanku regionalnega partnerstva osmih civilnodružbenih organizacij, vključno z Mirovnim inštitutom kot regionalnim koordinatorjem projekta in sedmimi partnerskimi organizacijami iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije.

Regionalna konferenca o boju proti korupciji v medijskih sistemih (v okviru Observatorija medijev v jugovzhodni Evropi).

Dogodki v letu 2014
Zagonski sestanek usmerjevalnega odbora projekta (vodilnih predstavnikov vseh partnerjev), Ljubljana, 3. december 2014.

Regionalna konferenca o boju proti korupciji v medijskih sistemih (v okviru Observatorija medijev v jugovzhodni Evropi), 1. december 2014.

Javno dostopni rezultati v  2014
Prezentacije in video izjave govork in govorcev na regionalni konferenci o boju proti korupciji v medijskih sistemih, objavljene na spletni strani Observatorija medijev v jugovzhodni Evropi
www.mediaobservatory.net.

Partnerji:

  • Albanski inštitut za medije (Albanija)
  • Medijski center Sarajevo (Bosna in Hercegovina)
  • Črnogorski inštitut za medije (Črna gora)
  • Kosovski tiskovni svet (Kosovo)
  • Makedonski inštitut za medije (Makedonija)
  • Novosadska šola novinarstva (Srbija)
  • P24 (Turčija)

Financerji:

Program za neodvisno novinarstvo Fundacije za odprto družbo