• 2. člen

  4. 2. 2019

  Nadalje ni dopustno nikakršno razlikovanje glede na politično ali pravno ureditev ali mednarodni položaj dežele ali ozemlja, ki mu...

 • 2. člen

  4. 2. 2019

  Vsakdo je upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene s to Deklaracijo, ne glede na raso,...

 • 1. člen

  4. 2. 2019

  Vsi ljudje ob rojstvu enaki in svobodni Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice....

 • Pregled literature

  31. 8. 2016

  Poročilo o pregledu literature, raziskav in politik na področju očetovstva ter usklajevanja dela in družine v navezavi na očete...

 • Ven Jemeršič

  26. 7. 2016

  Vsak starš bo odgovoril, da bi raje bil z otroki veliko več časa, kot ga današnji tempo dovoljuje. V...

 • Slobodan Maksimović

  26. 7. 2016

  Glede na to, da sem samozaposlen v kulturi in nimam vnaprej določenega delovnika, sem zelo zadovoljen (s količino in...

 • Matej Avanzo

  26. 7. 2016

  Predvsem se trudim biti bliže, bolj neposreden, bolj vpleten, bolj na »ti«. Sam sem vselej pogrešal konkretnost, zato skušam...

 • Ariel Cubria

  26. 7. 2016

  Spoštovanje drugih in samega sebe ter vztrajnost pri sledenju ciljem. (odgovor na vprašanje o najpomembnejših vrednotah, ki jih želi...

 • Aleš Košak

  26. 7. 2016

  Delo si z ženo deliva enakovredno, pri tem pa vključujeva tudi otroke. Učiva jih, da bo skrb za dom...

 • Žiga Vodovnik

  21. 7. 2016

  Po najboljših močeh se trudim, da bi bila količina in kvaliteta časa, ki ga preživim z otrokom kar se...