Novice

CEINAV simpozij na evropski konferenci o nasilju v Belfastu

CEINAV simpozij na evropski konferenci o nasilju v Belfastu

CEINAV je bil prisoten na evropski konferenci o nasilju v družini, ki je potekala v Belfastu od 6. do 9.  septembra 2015. Simpozij so pripravili Vlasta Jalušič in kolegi iz vseh raziskovalnih skupin z naslovom Kulturni vzorci v posredovanjih zoper nasilje.

Na simpoziju, ki je potekal tretji dan konference v skoraj polni sejni sobi udeležencev, je Liz Kelly v uvodnem nagovoru predstavila okvirje in metode CEINAV projekta. Namen simpozija je bilo izpostaviti kulturne vzorce in posege zoper nasilje v družini,  predvsem strokovne intervencijske strategije zoper nasilje nad ženskami in otroci.

Na podlagi empiričnih podatkov, ki so bili zbrani v projektu do sedaj, so v prispevkih bile raziskane kulturne predpostavke (podobnosti in razlike), na katerih so oblikovani intervencijski vzorci o nasilju in zlorabi otrok v štirih državah (Nemčija, Portugalska, Slovenija in Združeno kraljestvo) in kako se ti med seboj prepletajo. Raziskovali smo naslednja vprašanja: Kako razumeti nasilje? Ali ga lahko umestimo v kulturni okvir? Kakšne so meje intervencije, kdaj je sprejemljivo delovati brez soglasja žensk / staršev? Kakšno je razumevanje kulture? Katere kulturne manjšine potrebujejo ali že imajo posebno pozornost in zakaj? So posredovanja v primerih nasilja nad ženskami in otroci znotraj kulturnih / etničnih manjšin oblikovana drugače?

CEINAV symposium at the European Conference on Domestic Violence in Belfast (6-9 September 2015)

CEINAV simpozij na evropski konferenci o nasilju v Belfastu (6.- 9. september 2015)

Na simpoziju so sodelovali: Liz Kelly (Od zasebnega k javnem, potreba po tveganju, od žensk do otrok: spreminjanje strokovnega diskurza o nasilju v družini v Veliki Britaniji), Bianca Gräfe (Uokvirjanje posredovanja in ravnanje s težkimi odločitvami pri strokovnih odzivih na nasilje v družini v Nemčiji), Rita Lopez (z Maria José Magalhães in drugimi sodelavci – Kulturne ovire pri zaščiti žensk in otrok pred nasiljem v družini: diskurz strokovnih delavcev na Portugalskem), in Vlasta Jalušič (Razumevanje nasilja, kulture in manjšin v razpravah o nasilju v družini).