Novice

Dediščina Feral Tribunea / Ostavština Feral Tribunea

Dediščina Feral Tribunea / Ostavština Feral Tribunea

Prenehanje delovanja tednika Feral Tribune junija 2008, po 15 letih izhajanja, je spodbudilo Mediacentar Sarajevo in Mirovni inštitut v Ljubljani, da prispevata, da to dejanje ne ostane brez premisleka o vrednosti in pomenu kritičnega in neodvisnega novinarstva, ter brez razprave o tem, kaj ugasnitev takšnega medija pove o družbi, medijskem sistemu in novinarski skupnosti na Hrvaškem in v celi regiji.

Ob koncu projekta o Feral Tribuneu in perspektivah kritičnega novinarstva v regiji smo na Mirovnem inštitutu sestavili spletno stran, kjer so zbrani video posnetki, transkripcije, fotografije in drugo gradivo o stirih tribunah v Sarajevu, Ljubljani, Beogradu in Zagrebu, ter link na digitalni arhiv Mediacentra Sarajevo z digitalno izdajo Feral Tribunea 1993-2008. Oboje (tribune in digitalna izdaja FT) je nastalo  v okviru skupnega projekta MC Sarajevo in nas.

Naslov spletne strani: https://www.mirovni-institut.si/feral/.