Igor Pribac : Spinoza in naravno pravo

Seminar30. januar 2017, 20:00 | Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

Mirovni inštitut vabi na predavanje v okviru Seminarja za politično teorijo, ki bo v ponedeljek 30. januarja 2017 ob 20.00 uri v Trubarjevi hiši literature (Ribji trg 2, vhod v prostore Trubarjeve hiše literature je s Stritarjeve ulice 7).Igor Pribac: SPINOZA IN NARAVNO PRAVO

Ko govorimo o Spinozi, ne moremo mimo tega, da je na njegovi misli nekaj neznosnega, škandaloznega, kar že od njegovega časa do danes razburja filozofske duhove, teologe pa spravlja v ogorčenje. Jedro spora gre gotovo iskati v Spinozovem neženiranem istovetenju Boga in narave (Deus sive Natura), ki za sabo potegne panteistično sliko determinističnega univerzuma, v katerem ni prostora za čudeže in naključja. A kako se ta kontroverza, ki prežema Spinozovo celokupno filozofsko podjetje, zrcali v segmentu njegove politične misli? Po drugi strani, kako se Spinozova politična misel dotika sodobnega pojmovanja politike in, toliko bolj, kako se dotika nje same − politike kot politike? Kaj je tisto, po čemer je Spinozova politična filozofija zares aktualna?

Predavatelj se bo teh vprašanj lotil prek pretresa Spinozove teorije naravnega prava. Na osnovi njene evalvacije v luči različnih kontekstov (filozofskem, teološkem, zgodovinsko-političnem), bodo v predavanju zarisani argumenti, ki kažejo na to, da je prav v tej točki − točki koncepcije naravnega prava − prepoznati mesto eminentne razlikovalne poteze in aktualnosti Spinozove politične filozofije.

FB dogodek* dr. Igor Pribac je izredni profesor za socialno filozofijo in filozofijo zgodovine. Podiplomski študij filozofije je zaključil z obrambo disertacije o naravnem pravu pri Hobbesu in Spinozi.

______

Seminar za politično teorijo je študijska dejavnost Mirovnega inštituta namenjena vsem, ki želijo misliti politiko. Osrednja dejavnost je bralni seminar, ki poteka ob torkih v knjižnici Mirovnega inštituta. V študijskem letu 2016/2017 je seminar posvečen Spinozovi Politični razpravi.

Recent Post