Kaj se dogaja z enakostjo spolov v medijih? (Koper)

Posvet6. oktober 2014, 16:45 | Fakulteta za humanistične študije, Koper

Na 4. svetovni konferenci o ženskah v Pekingu leta 1995 so področje medijev in žensk prepoznali kot enega ključnih izzivov za doseganje enakosti spolov v sodobnih družbah. Mediji niso le odsev sodobne družbe, temveč soustvarjajo družbene in kulturne vzorce ter so hkrati pomemben akter oblikovanja javnega mnenja. Eden ključnih ciljev, zapisanih v Pekinških izhodiščih za ukrepanje, je povečanje deleža žensk in dostop do izražanja ter procesov odločanja v medijih. Kakšna je slika v Sloveniji danes? Delež žensk, zaposlenih v medijih je višji od deleža moških, prav tako več žensk doseže univerzitetno izobrazbo iz področja medijev, vendar je delež žensk, ki so vključene v procese odločanja na najvišjih ravneh še vedno nizek. Kje so razlogi za neuravnoteženo zastopanost žensk in moških v procesih odločanja? Ob tem se tudi v medijskih vsebinah neredko pojavljajo stereotipizirane podobe žensk in moških, tudi prikriti in odkriti seksizmi v medijih niso redkost. Kakšna je vloga medijev in ustvarjalcev ter ustvarjalk medijskih vsebin pri udejanjanju enakosti spolov?

Namen posveta je odpreti javni prostor za diskusijo o položaju žensk in moških v medijih, tako v organizacijskih strukturah kot v medijskih vsebinah.

Na posvetu bodo sodelovale:

  • dr. Sandra Bašić Hrvatin (UP FHŠ)
  • ga. Lea Širok (RTVSLO – Radio Koper)
  • ga. Vesna Humar (Primorske novice)
  • dr. Živa Humer (Mirovni inštitut)

Razpravo bo povezovala mag. Mojca Frelih (Mirovni inštitut).

Posvet je del projekta »Enakost spolov in mediji«, ki ga izvaja Mirovni inštitut, in sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.