Enakost spolov in mediji

Osnovni cilj projekta je ozaveščanje o enakosti spolov v medijih, tako na ravni procesov odločanja v medijih kot na ravni spodbujanja ozaveščenosti o spolih pri novinarkah in novinarjih in drugemu kreativnemu/tehničnemu osebju, ki prispeva k produkciji medijskih vsebin, s čimer se stremi k odpravljanju stereotipov o ženskah in moških v medijih (na ravni organizacije in na ravni vsebin). Mediji namreč pomembno soustvarjajo družbeno realnost in zato lahko utrjujejo obstoječe spolno določene vzorce ali pa pospešujejo spremembe v smeri večje enakosti med spoloma v družbi. Ker smo v Sloveniji priča številnim poskusom re-tradicionalizacije spolnih vlog in številnim pojavom seksizma v medijih, projekt deluje akcijsko in ozaveščevalno ter hkrati temelji na spodbujanju enakih možnosti žensk in moških v medijih in medijskih reprezentacijah spolov.

V predlaganem projektu naslavljamo temo enakosti spolov in medijev, ki je podhranjena tema v slovenskem prostoru. S projektom bomo odpirali javni prostor (tako fizični kot virtualni) za ozaveščanje, javne diskusije, analizo položaja spolov v medijih (v organizacijskih strukturah in pri ustvarjanju medijskih vsebin ter podobi spolov v medijih) vključno z ozaveščanjem in kritičnim pristopom glede uporabe priimkov žensk in njihove svojilne uporabe (npr. Hrovatova je izpostavila …) v medijih.Izvedba

Brošura Enakost spolov in mediji

♦ Posveti:

Jesenice: Vabilo na posvet: Kaj se dogaja z enakostjo spolov v medijih?

Živa Humer (Mirovni inštitut), Nataša Harej (Radio Triglav), Iztok Škofic (Gorenjska TV) in Samo Lesjak (Gorenjski glas)

Živa Humer (Mirovni inštitut), Nataša Harej (Radio Triglav), Iztok Škofic (Gorenjska TV) in Samo Lesjak (Gorenjski glas)

O posvetu na Radiu Triglav: http://www.radiotriglav.si/?p=15616

♦♦♦

Novo mesto: Vabilo na posvet: Kaj se dogaja z enakostjo spolov v medijih?

Marko Mesojedec (TV Vaš kanal), Petra Držaj (RTV SLO), Rastko Božič (STA, revija RAST)

Marko Mesojedec (TV Vaš kanal), Petra Držaj (RTV SLO), Rastko Božič (STA, revija RAST)

Prispevek o posvetu na TV Vaš Kanal (od 5:37 minute dalje):
http://www.vaskanal.com/arhiv-oddaj/video/4346/Novice%2C-7–oktober-2014.html

♦♦♦

Koper: Vabilo na posvet: Kaj se dogaja z enakostjo spolov v medijih?

Sandra Bašić Hrvatin (UP FHŠ), Živa Humer (Mirovni inštitut), Maksimiljana Ipavec (Primorske novice) in Lea Širok (RTVSLO - Radio Koper)

Sandra Bašić Hrvatin (UP FHŠ), Živa Humer (Mirovni inštitut), Maksimiljana Ipavec (Primorske novice) in Lea Širok (RTVSLO – Radio Koper)

♦♦♦

Maribor: Vabilo na posvet: Kaj se dogaja z enakostjo spolov v medijih?

Živa Humer (Mirovni inštitut), Nina Roškar (Radio Marš) in Zoran Medved (RTVSLO)

Živa Humer (Mirovni inštitut), Nina Roškar (Radio Marš) in Zoran Medved (RTVSLO)

♦♦♦

Konferenca Ženske in moški v medijih, 13. oktober 2104, City Hotel Ljubljana
enakost-spolov-mediji
Program konference
Prijavnica
Fotogalerija

Video posentki:
• dr. Živa Humer in dr. Neža Kogovšek Šalamon: Pozdravni  nagovor in uvodne besede
• mag. Brankica Petković: Ženske v medijih – Študija Evropskega inštituta za enakost spolov 2013
• dr. Živa Humer: (Ne)enakost spolov in mediji
• dr. Renata Šribar: Spolno (ne)občutljiva raba jezika in prikriti mehanizmi medijskih zlorab žensk
• Maja Hawlina: Zastopanost žensk in moških na TV

Rezultati

Raziskava (raziskovalno poročilo, vprašalnik)

Povezave:
♦ Področje medijev je v Pekinški deklaraciji in Pekinških izhodiščih za ukrepanje prepoznano kot eden ključnih izzivov za doseganje enakih možnosti žensk in moških v sodobnih družbah:
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/

♦ Evropski inštitut za enakost spolov je l. 2013 objavil študijo o udeležbi žensk v procesih odločanja v medijih. Povezava na skupno, komparativno poročilo:  http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report

♦ Poročilo za Slovenijo: http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0213669ENN.PDF

♦ Portal namenjen temam, povezanim s spolom in mediji, Who Makes the News (WMTN). Na portalu je tudi Global Media Monitoring Project (GMMP), raziskovalna in zagovorniška iniciativa, ki si prizadeva za enakost spolov v medijih:http://whomakesthenews.org/

Financerji: