Izbrani dogodki

 • ZA javni RTV, ki ne sme postati del propagandnega medijskega sistema

  23. november 2022, 11:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

  Ob objavi analize »Značilnosti v propagando usmerjenih medijskih sistemov«, ki jo je v knjižni obliki izdal Mirovni inštitut, vabimo na predstavitev in pogovor z avtoricama, Sandro B. Hrvatin in...

 • Zaključna konferenca projekta Očka v akciji in projekta Men in Care

  9. junij 2022, 09:30 | Hotel Slon, Ljubljana

  Vabilo na konferenco z mednarodno udeležbo "V vrtincu sprememb na trgu dela, delovnih mestih in v družinskem življenju - sodelovanje deležnikov za boljše rezultate in zadovoljstvo".

 • Ali smo vključujoča družba?

  24. maj 2022, 09:00 | Cukrarna, Ljubljana

  Dogodek je namenjen vsem, ki delujejo na področju integracije, tako v državnih institucijah kot tudi nevladnih organizacijah ali neformalnih skupinah, pa tudi raziskovalkam_cem, študentkam_om, predavateljicam_em in drugi strokovni javnosti...

 • Simpozij

  Men, Equality, Care Practices

  5. september 2019, 09:00 | Muzej sodobne umetnosti Metelkova - MG+MSUM, Ljubljana

  Dogodek je organiziran v okviru temeljnega raziskovalnega projekta 'Moškosti, enakost, skrbstvene prakse - MESP'.

 • Posvet

  Izzivi enakosti spolov v osnovnošolskem kariernem svetovanju

  21. maj 2019, 10:00 | Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

  Predstavili bomo prakse in metode za preseganje spolnih stereotipov v izobraževalnih in poklicnih izbirah. Dogodek je brezplačen. Zaradi organizacijskih razlogov se na posvet prijavite najkasneje do 15.5.2019.

 • Simpozij

  Simpozij Mediji in spol

  13. maj 2019, 10:00 | Fakulteta za družbene vede, predavalnica 20

  Simpozij ob izzidu zbornika 'Mediji in spol: Strukture in prakse neenakosti' (ur. Mojca Pajnik in Breda Luthar, FDV, 2019), ob zaključku triletnega temeljnega raziskovalnega projekta.

 • Predavanje

  Predavanje o Krimigracijah v Sloveniji

  4. april 2019, 18:00 | Ambasada Rog, Ljubljana

  Veronika Bajt in Mojca Frelih bosta v predavanju obravnavali »krimigracijo« (tj. kriminalizacijo migracij) v Sloveniji, natančneje elemente kriminalizacije migracij v pravnem okviru, institucijah in politikah.

 • Seminar

  Seminar ‘Spodbujanje odziva opazovalcev spolnega nadlegovanja med mladimi’

  23. oktober 2018, 13:00 | Muzej sodobne umetnosti, Ljubljana

  Na seminarju bomo predstavili izvedbo in rezultate projekta v Sloveniji in jih primerjali z dejavnostmi v ostalih udeleženih državah.

 • Delavnica

  Vabilo na usposabljanje

  12. november 2018 – 3. december 2018 | Ljubljana, Novo mesto, Slovenske Konjice, Kozina, Brezovica pri Ljubljani

  Brezplačna enodnevna usposabljanja 'Fantje v skrbstvenih poklicih za karierne svetovalce in svetovalke ter učiteljice in učitelje za spolno senzibilno poklicno svetovanje'.

 • Konferenca

  Gender Differentiation in Media Industries

  14. junij 2018 – 15. junij 2018 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

  Konferenca naslavlja procese uspoljenosti medijev na preseku medijske politike, produkcije, reprezentacije in potrošnje. Za udeležbo je potrebna predhodna objava.

 • Posvet

  Medkulturni stik v zdravstvu

  29. maj 2018, 17:00 | Narodni muzej Slovenije, Ljubljana

  Strokovni posvet bo potekal na temo integracije migrantov in beguncev v zdravstvenem sistemu. Predhodna potrditev udeležbe na posvetu je obvezna.

 • Delavnica

  ‘Podpora žrtvam kaznivih dejanj − od teorije k praksi’ – vabilo na delavnico za sodnike in tožilce

  24. maj 2018 – 25. maj 2018 | Center za izobraževanje v pravosodju, Ljubljana

  Seznanjanje z Direktivo o pravicah žrtev kaznivih dejanj, ki spreminja vlogo žrtve v kazenskem postopku in ji v primerjavi s trenutno veljavno zakonodajo podeljuje pomembne nove pravice.

 • Delavnica

  Podpora žrtvam kaznivih dejanj − od teorije k praksi

  10. maj 2018 – 11. maj 2018 | Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Ljubljana

  Delavnica je namenjena odvetnikom, odvetniškim kandidatom ter odvetniškim pripravnikom. Zaradi učinkovitejšega dela bo delavnica potekala v skupini z največ 20 udeleženci.