Zaključna konferenca projekta Očka v akciji in projekta Men in Care

Konferenca9. junij 2022, 09:30 | Hotel Slon, Ljubljana

V vrtincu sprememb na trgu dela, delovnih mestih in v družinskem življenju – sodelovanje deležnikov za boljše rezultate in zadovoljstvo

Vljudno vabimo na konferenco z mednarodno udeležbo, ki jo organiziramo 8. in 9. junija 2022 v Hotelu Slon v Ljubljani, na kateri bomo:

  • predstavljali dobre prakse nekaterih drugih držav na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja in spodbujanja dejavnega očetovstva ter primerjavo družinskih politik,
  • pregledali nekatere rezultate in izkušnje projekta Očka v akciji in Men in Care,
  • predstavili nekatere ključne zakonodajne vidike usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v Sloveniji, na Švedskem in Islandiji,
  • odprli bomo javno razpravo s socialnimi partnerji, delodajalci in stroko o možnostih uvedbe krajšega delovnega časa v Sloveniji,
  • predstavili dobre prakse podjetij na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja,
  • kritično pogledali, kje so pri delodajalcih najpogosteje zaznane kršitve na področju ukrepov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter kje so potrebne spremembe sistema tudi z vidika implementacije Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev,
  • preverili, kaj delodajalci že počnejo in kaj lahko še storijo za uspešnejše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih in naslavljanja njihovih skrbstvenih potreb,
  • govorili o prednostih, ki jih otrokom, družini, družbi ter delodajalcem prinaša spodbujanje aktivnega očetovstva in sodelovalnega starševstva.

Prvi dan konference bodo naslovljene tematike, povezane s področjem zaposlovanja in trgom dela, podjetij, organizacijskih kultur ter oblikovanju politik na teh področjih. Primarno je namenjen delodajalcem, oblikovalcem politik na področju zaposlovanja in trga dela, predstavnikom sindikatov, raziskovalcem ter novinarjem.

Na drugi dan konference se bomo osredotočili na oblikovanje politik, s poudarkom na družinski politiki, socialnem varstvu in zdravju. Nanjo so prvenstveno vabljeni oblikovalci politik na področju družinske politike, socialnega varstva in zdravja, predstavniki lokalne in regionalne skupnosti (npr. občinska uprava, stične regionalne točke idr.), strokovno osebje CSD, NIJZ, raziskovalci in novinarji.

Simultani prevod v iz angleščine v slovenščino bo zagotovljen.

Kotizacije ni, udeležba na dogodku je brezplačna. Kljub temu pa so prijave obvezne , saj neprijavljenim ne bomo mogli zagotoviti udeležbe. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest po načelu zgodnejših prijav oziroma najkasneje do 6. junija. Prijavite se lahko na povezavi, kjer ustrezno označite, na kateri dan konference se prijavljate: https://www.1ka.si/a/d6801bc3.

Vabilo s programom konference 8. in 9. junij 2022

Grafika na naslovnici: Parents vector created by vectorjuice – www.freepik.com