Delo in zaposlovanje migrantov v času krize

Pogovor18. marec 2013, 18:00 | Klub Gromka

Ekonomska kriza, neoliberalne »reforme trga delovne sile« in vladni varčevalni ukrepi čedalje bolj posegajo v že priborjene delavske pravice. V posebej težkem položaju so delavke in delavci migranti, ki so pogosto prisiljeni delati prek raznih posredniških agencij, težko pridejo do primerne (ali sploh katerekoli) zaposlitve, kadar pa gre podjetju slabo, so navadno prvi na seznamu za odpuščanje.

O teh in podobnih vprašanjih dela in zaposlovanja migrantov v času krize bodo govorili:

  • Elvis Alukić, Društvo bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan
  • Veronika Bajt, Mirovni inštitut
  • Majda Džinić Poljak, Zavod RS za zaposlovanje – Info točka za tujce
  • Goran Lukič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • Sara Pistotnik, Socialni center Rog.

Vabilo