Problemi in vizije v socialni oskrbi

Konferenca14. september 2016 – 15. september 2016 | City hotel, Ljubljana

Vabimo vas na mednarodno konferenco Problemi in vizije v socialni oskrbi (»Problems and Visions in Social Care«), ki bo potekala v sredo, 14. in v četrtek, 15. septembra v City hotelu (dvorani C-I), Dalmatinova ulica 15, v Ljubljani.

Trenutno se v številnih evropskih državah na novo pogajajo in definirajo meje glede redistribucije stroškov, dela in odgovornosti za skrb med družino, državo, trgom in skupnostjo z vzpostavljanjem novih načinov financiranja, dajatev, pravic in pogojev za pridobitev pravic. Študije kažejo, da se države namesto temeljite institucionalne reforme umikajo iz zagotavljanja javnih skrbstvenih storitev in jih nadomeščajo z omejenimi denarnimi dajatvami, kar vodi v podružinjanje in pozasebljanje skrbstvenega dela, to pa v povečevanje neformalnih in zasebnih skrbstvenih trgov. Vse to ima pomembne učinke na spreminjanje sistemov blaginje, kvaliteto in dostopnost oskrbe, položaj žensk v družbi, enakost in segmentacijo trga dela. Ti razvoji predstavljajo temeljit družbeni in politični izziv, hkrati pa odpirajo prostore za nove imaginacije povezovanja etike dela in etike skrbi ter transformativne potenciale, saj sprememba družbenega pomena in položaja skrbi redefinira tudi pojme vključevanja, odvisnosti, enakosti in državljanstva. Namen konference je ustvarjanje prostora za izmenjavo in premišljanje teh tem.

Na konferenci bodo sodelovale raziskovalke in raziskovalci iz številnih držav Evropske Unije ter širše iz Rusije, Srbije, Argentine in Kanade. Uvodna predavanja bodo imeli Helma Lutz (Goethe University Frankfurt-Am-Main), Eleonora Kofman (Middlesex University London), Martha Szebehely (Stockholm University) in Bernhard Weicht (University of Innsbruck).

Program

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku! Udeležba na dogodku je brezplačna. Zavoljo lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo na konferenci potrdite čim prej oziroma najkasneje do vključno 12. septembra 2016 (pripišite, ali se nameravate dogodka udeležiti oba dneva ali samo kdaj dopoldan oziroma popoldan) na e-naslov: mojca.frelih@mirovni-institut.si

Konferenco organizira Mirovni inštitut v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani – Fakulteto za socialno delo v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Skrbstveno delo med indivdualizacijo, socializacijo in globalizacijo in jo finančno omogoča Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.