Spinoza – Politična razprava

Seminar18. april 2017, 20:00 | Knjižnica MI, Ljubljana

V torek, 18. aprila 2016, ob 20. uri, v sklopu Seminarja za politično teorijo, nadaljujemo z branjem in interpretacijo pogosto spregledanega Spinozovega dela Politična razprava (Tractatus Politicus*), ki bo potekalo v knjižnici Mirovnega inštituta na Metelkovi 6 (zvonec: knjižnica MI).

Na zadnjem srečanju smo pod mentorstvom dr. Katje Kolšek*, ki se nam bo v enaki vlogi pridružila tudi tokrat, začrtali okvir sodobnega branja Spinozove politične teorije. Tokrat si bomo pobližje pogledali kako sloni Althusserjeva zasnova ideološkega aparata, kakor jo razbere Montag, na inventivnem branju klasičnih filozofskih mislecev. Po eni strani mu služi Hobbesovo pojmovanje družbene pogodbe kot skica retroaktivnega vpisovanja v družbeno vez, le-to pa dopolni s Sinozističnim vztrajanjem, da pravica (jus) ne obstaja brez vršenja moči (potentia). Tako se izogne pasti rigidnega postavljanja posameznih institucionalnih temeljev, saj vnese vanje kal lastne reafirmacije, a tudi propada. Obvezno branje je tokrat tekst Warren Montag-a “Beyond force and consent: Althusser, Spinoza, Hobbes“, dodajamo pa tudi Althusserjevo klasično besedilo Ideologija in Ideološki aparati države, ki služi kot kontekstualni pripomoček.

*dr. Katja Kolšek je filozofinja in sinologinja. Doktorirala je z disertacijo, naslovljeno Drugi demokracije, ki je v prirejeni obliki izšla pri založbi Univerze na Primorskem. Ukvarja se s sodobno politično filozofijo in sodobno kitajsko mislijo. Je članica širšega uredniškega odbora mednarodne spletne revije Décalages, ki je posvečena raziskovanju dela Louisa Althusserja.

Več na: https://www.facebook.com/seminarzapoliticnoteorijo

Prijave: seminarzapoliticnoteorijo@gmail.com

Se vidimo na medmrežju in na branju.

*Prevod dela je vključen v Spinozovo delo Dve razpravi, ki je izšel pri založbi Društva za teoretsko psihoanalizo.
E-različica.