Sodobna država, oblast in nasilje

Pogovor9. maj 2017, 20:00 | Pritličje, Ljubljana

Na večer dneva zmage nad fašizmom, 9. maja 2017, vas vabimo na javno razpravo Sodobna država, oblast in nasilje, ki bo potekala v Pritličju, Mestni trg 2, Ljubljana, z začetkom ob 20:30 uri.

V razpravi bodo s svojimi prispevki sodelovali:

  • dr. Zdravko Kobe (Filozofska fakulteta UL),
  • dr. Gorazd Kovačič (Filozofska fakulteta UL) in
  • dr. Neža Kogovšek Šalamon (Mirovni inštitut).

Okroglo mizo bo vodila dr. Vlasta Jalušič (študijski program Politologija na Univerzi na Primorskem in Mirovni inštitut).

pritlicje_bener

Izhodišča za razpravo

Ali  ima danes, ko  kombinacija neoliberalne in ksenofobne  države vse  bolj postaja globalni  main stream, sploh še kakšen smisel razpravljati o etični in politični ideji ter pojmu države? Medtem ko neoliberalci  še vedno ponavljajo mantro “vitke” države ter hkrati  v praksi  uporabljajo državo kot instrument  uveljavljanja in spodbujanja neoliberalnih  »zakonitosti«, pa leve teorije in politične struje o državi  tako rekoč molčijo. Demokratična,  pravna in socialna država, z delitvijo in ravnotežjem oblasti, se vse bolj spreminja v »državo ukrepov« (Ernest Fraenkel), ki omogoča hitre prilagoditve in uvedbe izrednih stanj, kakršnega v Sloveniji prejudicira nedavno sprejeta novela zakona o tujcih. Vse bolj se zdi,  da se  samo populistični desničarji in antimigrantska gibanja zavedajo  pomena sodobne države in jo uspešno integrirajo  v svoje ideološke in politične programe, ki dobivajo vse več podpore.

Namen okrogle mize, ki  izhaja iz domneve, da bi se moralo  vprašanje mesta in vloge  države  nahajati v centru sodobnih teoretsko-političnih razprav, je –  iz različnih (filozofskih, pravnih, socioloških in politoloških) zornih kotov –  odpreti in osvetliti nekatera vprašanja, ki jih generirajo  tako filozofska ideja države kot tudi  njena sodobna politična, pravna in socialna preobrazba.

Pogovor organizirata Mirovni inštitut in študijski program Politologija, UP v sodelovanju s Pritličjem.