Vabilo na novinarsko konferenco

Novinarska konferenca29. junij 2012, 12:00 | Knjižnica MI

Vabimo vas na novinarsko konferenco z Ano Mezga in dr. Uršulo Lipovec Čebron, ki bo v petek, 29. junija 2012 ob 12:00 uri v knjižnici Mirovnega inštituta, Metelkova 6, Ljubljana.

Ana Mezga  je ena od pritožnic v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji, v kateri je Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice v torek izdal sodbo, s katero je ugotovil kršitev treh členov Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Ga. Mezga je ena od šestih izbrisanih, ki so s svojo pritožbo uspeli, saj ji je sodišče prisodilo odškodnino v višini 20.000 evrov za nematerialno škodo, odločanje o odškodnini za materialno škodo pa je pridržalo za poznejši čas. Ana, ki jo je izbris hudo prizadel, bo spregovorila o razlogih za vložitev tožbe in občutkih ob zmagi na Evropske sodišču.

Dr. Uršula Lipovec Čebron je leta 2006 odigrala ključno vlogo pri pripravi tožbe na Evropsko sodišče. Spregovorila bo o tem, kako je potekala priprava tožbe, zbiranje dokazov ter koordinacija med odvetniki, aktivisti in pritožniki, pa tudi o razlogih za to, da so zastopanje prevzeli odvetniki iz Italije in ne iz Slovenije.

***

Novinarske konference se ne more udeležiti Ali Berisha, ki je s svojim zahtevkom pred sodiščem prav tako uspel. G. Berisha je bilo dovoljenje za prebivanje sicer izdano že leta 2010, letos tudi enemu od njegovih sinov, ostali štirje otroci in soproga pa statusa v Sloveniji nimajo urejenega, zato se s svojo družino v Slovenijo ne more vrniti. Vrnil bi se lahko le, če bi njegovim družinskim članom Republika Slovenija izdala dovoljenja za prebivanje iz razloga združitve družine, za kar pa mora izkazati visoka finančna sredstva in pridobiti potne liste za svoje otroke, ki pa so apatridi. G. Berisha meni, da bi na podlagi te zmage na Evropske sodišču oblasti morale omogočiti vrnitev v Slovenijo. Ker se nam Ali Berisha na novinarski konferenci ne more pridružiti, je za medije dosegljiv na telefonski številki + 49 160 97 55 32 52.

Vabilo