Izbrisani prebivalci Slovenije: K pravičnosti in odgovornosti

Izbrisani ECHR Strasbourg

Projekt, ki se je izvajal v letu 2013, je nadaljevanje predhodnih projektnih aktivnosti MI na področju izbrisa. Cilji projekta so: 1. olajšati čim širše urejanje statusov izbrisanih preko informiranja, pravnega svetovanja in zastopanja; 2. doseči popravo krivic izbrisanim preko podpore implementaciji pilotne sodbe ESČP v zadevi Kurić; 3. ozaveščati splošno javnost o nujnosti prevzemanja odgovornosti za povzročene kršitve pravic izbrisanih.Izvedba

Izvedene aktivnosti v 2013
V letu 2013 se je projektna skupina osredotočila na spremljanje implementacije sodbe ESČP
v zadevi Kurić, zbiranje zahtevkov izbrisanih za odškodnino (na nas se je obrnilo preko 1000
ljudi). Ta aktivnost je potekala v tesnem sodelovanju z italijanskim odvetnikom Andreo
Saccuccijem. Nadaljevali smo s pravnim zastopanjem izbrisanih v postopkih za urejanje
njihovega pravnega statusa v Sloveniji (približno 100 tekočih primerov).

Dogodki v letu 2013
25. 2. 2013 – forum ob 21. obletnici izbrisa.
19. 2. 2013 – briefing za veleposlanike.
5. 6. 2013 – Okrogla miza v organizaciji Dokumente, Zagreb, Hrvaška.
26. 9. 2013 – predstavitev prispevka o pravici biti slišan in izkušnjah zastopanja izbrisanih kot
ranljivih strank v postopkih izdaje dovoljenja za stalno prebivanje – Dnevi slovenske uprave

Zunanji svetovalci: Andrea Saccucci, odvetnik, Italija
Tomaž Trplan, spletni urednik

Financerji:

Open Society Foundations – Human Rights and Governance Grants Programme