Vabilo na predstavitev projekta OPENN in panelno razpravo

Pogovor18. februar 2015, 12:00 | Dom sindikatov, Ljubljana

Openn logoVabljeni na predstavitev projekta ‘Osvojiti politično enakost z novimi imeni‘ (OPENN), ki bo v sredo, 18.2.2015 ob 12.00h v Domu sindikatov, 1. nadstropje, Dalmatinova 4, Ljubljana. Govorke in predstavnice partnerskih organizacij: Milica Antić-Gaber, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vlasta Jalušič, Mirovni inštitut, Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije, Angela Murko Pleš, Ženski lobi Slovenije, Nataša Briški, Zavod Metina lista in Liss Schanke, Norveško združenje za lokalno in regionalno upravo (*govori v angleščini). Moderatorka panela bo Nataša Briški.

Projekt  OPENN:
–  z raziskavami in analizo potreb identificira ovire za vstop žensk v politiko na lokalni in nacionalni ravni;
– oblikuje mehanizme podpore in predlog nove zakonodaje;
– ozavešča ženske in moške, strokovnjakinje in strokovnjake, strankarske “vratarje” in splošno javnost o  prednostih večje udeležbe žensk v politiki.

Kako bo projekt prispeval  k spremembam?
–  z večjim poznavanjem ovir, ki ženskam otežujejo vstop v politično polje in dostop do pomembnih položajev pri političnem odločanju ter o prednostih večje udeležbe žensk v politiki;
– z ozaveščanjem o pomenu enakega sodelovanja žensk v politiki;
– z odpravljanjem stereotipnih  predstav o (ne)primernosti žensk za politiko;
– s povečanjem pripravljenosti različnih akterjev na izvajanje ukrepov za večjo zastopanost in udeležbo ter za krepitev vloge žensk v politiki;
– s širjenjem vednosti,  sposobnosti in medsebojne podpore žensk v politiki na lokalni ravni.

Vabilo na panel in predstavitev projekta OPENN