Vpliv plačnega in pokojninskega razkoraka na tveganje revščine v starosti

Omizje15. oktober 2015, 10:00 | Trubarjeva hiša literature, Ljubljana

Fair_income_logo_H_SLEvropske statistike kažejo, da prav v vseh državah EU ženske prejemajo nižje pokojnine kot moški, in sicer v povprečju za 38%. Pokojninski razkorak med moškimi in ženskami je tako več kot dvakrat večji kot plačni razkorak, ki znaša 16%. Čeprav je v Sloveniji neenakost v plačah med moškimi in ženskami med najnižjimi v EU – dosega 6,4 % -, in čeprav politike skrbi za otroke omogočajo ženskam množično zaposlenost za polni delovni čas, ženske prejemajo kar 24% nižje pokojnine od moških.

Na okrogli mizi bomo naslovili vprašanja: Kateri so strukturni razlogi zaradi katerih ženske prejemajo bistveno nižjo pokojnino od moških? Kako pokojninski sistem vpliva na nizke pokojnine žensk?  Kako bodo prihodnje pokojninske reforme naslavljale ekonomsko neenakost moških in žensk v starosti ter porast nestandardnih oblik dela, ki je za ženske posebej pereče?

Uvodne prispevke bodo podali:

  • Majda Hrženjak, Mirovni inštitut, bo predstavila vidik sociologije spolov;
  • Vesna Leskošek, Fakulteta za socialno delo, bo predstavila problematiko revščine starejših žensk;
  • Peter Pogačar, MDDSZ, bo podal stališče z vidika pokojninskega sistema;
  • Valerija Korošec, sociologinja, bo predstavila predloge za bolj pravične rešitve in spremembe pokojninskega sistema z vidika visokega tveganja revščine starejših.

Program omizja