Novice

Drugi letnik Likeja: Hanna Arendt in mesta mišljenja danes

Drugi letnik Likeja: Hanna Arendt in mesta mišljenja danes

Hannah-Arendt
Vlasta Jalušič bo v tokratnem ciklu Likeja slušatelje vodila na nekatera ključna »mesta« političnega mišljenja Hannah Arendt, ki so aktualna za današnji čas. Skozi predavanja, obravnavo in branje tekstov, te vodilne politične teoretičarke 20. stoletja, bo poskusila sprožiti proces razumevanja temeljnih pojmov politike, ki formirajo njeno misel. Pri tem bo v ospredju njena recepcija nekaterih mislecev, ki so odločilno vplivali na arendtovsko pozicijo: Hegla, Marxa, Aristotela, Avguština in Heideggra.