Infografika: Mediji Martina Odlazka

Infografika: Mediji Martina Odlazka

Pod Črto so pripravili infografiko, ki ponazarja kateri mediji, posamezniki in podjetja tvorijo najbolj kompleksno lastniško “hobotnico” pri nas: skupino Media24.

Iz prispevka:

“V naši novi preiskavi medijskega lastništva smo ugotavljali, zakaj lahko v Sloveniji deluje medijska skupina, ki združuje dejavnosti tiska, radia in televizije, čeprav medijski zakon v Sloveniji prepoveduje takšno združevanje. Izdajatelj dnevnega časopisa ne sme izdajati še radijskega ali televizijskega programa, nezdružljivi sta tudi radijska in televizijska dejavnost (izdajatelj radia ne sme opravljati televizijske dejavnosti in obratno).

Skupina Media24 je navzoča na vseh omenjenih področjih. Izdaja več kot šestdeset različnih medijev: revije, časopise, radijske postaje, spletna mesta in eno televizijo. Omenjenih medijev pa ne izdaja eno medijsko podjetje, kar bi bilo očitno nezakonito. Namesto tega imajo mediji v skupini Media24 več kot deset različnih izdajateljev, ki so prepleteni v kompleksno lastniško mrežo. To mrežo pa domnevno nadzoruje en ključni lastnik: podjetnik Martin Odlazek in njegovi družinski člani.

V preiskavo smo najprej vključili medije, ki so objavljeni na spletnem mestu Media24. Nato smo jim dodali še nekatere dodatne medije, ki so vpisani v medijskem razvidu in imajo iste izdajatelje ali lastnike kot mediji v skupini Media24. Nastala je obsežna lastniška »hobotnica«, v kateri smo našteli več kot petdeset različnih podjetij in posameznikov, ki so vključeni v skupino Media24 – kot lastniki, solastniki, sodelavci ali sorodniki.

Zbrane podatke smo pred objavo prečistili, poenostavili in izpustili vse deležnike, pri katerih ni bilo mogoče dovolj zanesljivo potrditi povezave z družino Odlazek. Infografike smo razdelili na glavne medijske stebre, na katerih sloni Media24. Podatke pa smo iz medijskega razvida in poslovnih registrov nazadnje zajeli septembra letos.”

Prispevek in infografike