Izjave za javnost

Izjava Mirovnega inštituta v podporo Tribuni

Izjava Mirovnega inštituta v podporo Tribuni

Mirovni inštitut ostro obsoja samovoljno kadrovanje ŠOU v primeru odgovorne urednice časopisa Tribuna, ki so jo na seji programskega sveta 2. 3. 2015 dokončno potrdili kljub odrekanju podpore s strani sodelavcev in sodelavk Tribune in kljub javnemu pozivu s podpisom 50 sodelavcev in sodelavk Tribune, ki so poudarili, da je bila Ana Pavlič potrjena na nelegitimen način. Tovrstno kadrovanje ŠOU je obenem razkrilo tudi problematičnost postopka imenovanja odgovornega urednika/urednice Tribune, sporni način sestave programskega sveta in dvoumni status Tribune kot avtonomnega medija.

Z neupoštevanjem mnenj tistih, ki časopis Tribuna ustvarjajo, je ŠOU pokazal nerazumevanje delovanja medija, avtoritativnost v postopku in neodgovornost pri ravnanju. Vendar je to le najnovejši primer, ki predstavlja simptom problematičnega delovanja ŠOU, ki ga vodi dobiček, osebni interesi in afinitete in ne družbena odgovornost, delovanje za javno dobro in za poglabljanje in širjenje znanja. Tako so se s politikantskim in klientelističnim delovanjem ŠOU že srečali Radio študent, K4, Časopis za kritiko znanosti in še kdo, ki so bili obravnavani zgolj kot strošek in ne kot nekdo, ki deluje za javno dobro.

Pomembno je izpostaviti, da ŠOU ni naredil Tribune, kot tudi ne RŠ-a, K4 in ČKZ-ja, te so naredili njihovi sodelavci in sodelavke skozi dolga leta angažmaja, tudi v času, ko ŠOU sploh še ni obstajal. ŠOU je samo prevzel njihovo ustanoviteljstvo, s tem pa tudi odgovornost do teh realnosti, ki predpostavlja spoštljiv odnos do preteklega in sedanjega dela in zagotavljanje avtonomije delovanja. Te realnosti niso kos lastnine, ki za ŠOU prideluje pluse ali minuse, niti propagandno sredstvo, ki bi ga politiki in menedžerji ŠOU lahko mirno prepustili propadu, če si ga ne morejo prisvojiti. Ustanoviteljstvo ne prinaša pravice prisvajanja, klientelističnega upravljanja in rušenja avtonomije in ne predpostavlja brezpogojne ubogljivosti ustvarjalcev in ustvarjalk.

V zadnjih letih je postalo očitno, da Tribuna ne more delovati avtonomno niti pri izbiri svojih sodelavcev in sodelavk niti pri finančni porabi lastnih sredstev. Mirovni inštitut se pridružuje zahtevam sodelavcev in sodelavk Tribune, da se odpre razprava o pravno formalni ureditvi Tribune in da se ta preoblikuje v smeri večje avtonomije medija. ŠOU pozivamo, naj okrepi moč odločanja tistih, ki Tribuno ustvarjajo, in tudi, naj zagotovi primerna sredstva za delovanje Tribune, ki bi omogočala redne tiskane izdaje časopisa in redna plačila za opravljeno delo.

Izjava Mirovnega inštituta v podporo Tribuni

Izjava sodelavk in sodelavcev časopisa Tribuna ob samovoljni potrditvi kandidatke Ane Pavlič za odgovorno urednico in poziv kandidatki k odstopu