Novice

Konferenca Ženske in moški v medijih

Konferenca Ženske in moški v medijih

Konferenca ŽENSKE IN MOŠKI V MEDIJIH je zaključni dogodek projekta »Enakost spolov in mediji«, ki ga sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namen konference je odpiranje javnega prostora za kritično razmišljanje o položaju žensk in moških v medijih, tako v organizacijskih strukturah kot v medijskih vsebinah. Izsledki študij kažejo, da je delež žensk, ki so zaposlene v medijih višji od moških, prav tako se več žensk izobrazi iz področja medijev, vendar jedelež žensk, ki so vključene v procese odločanja na najvišjih ravneh še vedno nizek, medtem ko jih je več na operativni ravni. Kje so ključni razlogi za neenakost? Zakaj je žensk na najvišjih ravneh odločanja malo? Ali so področja, kjer je moških malo? Poleg tega, različne analize opozorijo na asimetrično zastopanost žensk inmoških v medijskem programu in na stereotipno pokrivanje tem (gospodarstvo, politika, kultura, sociala…).

https://www.youtube.com/watch?v=SpdcoHL3U7k

https://www.youtube.com/watch?v=EcThqVSri8Y

https://www.youtube.com/watch?v=qIez3Tl9VT0

https://www.youtube.com/watch?v=SS7Khy3tUAw

https://www.youtube.com/watch?v=kMwWvnqpPUQ