Novice

MI smo za enakost: Demokratizirajmo sistem sofinanciranja netržnih medijskih vsebin

MI smo za enakost: Demokratizirajmo sistem sofinanciranja netržnih medijskih vsebin

Tretja vlada, ki jo vodi Janez Janša, se je v času izredno zaostrenih epidemioloških razmer s svojimi podporniki v političnem ter birokratskem razredu odločila za strankarski zlom, prevzem ali uničenje medijev, kjer ima strankarska politika moč aktivnega vpliva, delovanja ter nadzora. Finančno je destabilizirala kritične medije s pomočjo imenovanja strokovne komisije, ki znotraj Ministrstva za kulturo presoja o sofinanciranju projektov, ki uresničujejo javni interes ali zagotavljajo demokratičnost programskih vsebin. A že naslednji sklic državnega zbora in kritična javnost, ki lahko izkoristi možnosti vlaganja predlogov zakonodaje, lahko na podlagi teh kritičnih podukov izpeljeta demokratizacijo nekaterih očitno preživetih birokratskih struktur ter poskušata zagotoviti aktivno vlogo javnosti v sofinanciranju vsebin najbolj kritičnih medijev v državi.

Izkušnje izidov zadnjih javnih razpisov za sofinanciranje projektov, ki uresničujejo javni interes v medijih Ministrstva za kulturo, kažejo, da je potrebno posodobiti sisteme subvencioniranja medijskih projektov, ki zagotavljajo pluralnost in demokratičnost programskih vsebin, ustvarjajo netržne vsebine ali razvijajo oz. soustvarjajo medije, ki imajo poseben lokalni, regionalni, študentski pomen. Potrebno je zato spremeniti Zakon o medijih v delu, kjer piše, da člane_ice strokovne komisije za presojo in ocenjevanje projektov sofinanciranja programskih vsebin imenuje minister oziroma ministrica, pristojna za kulturo. Člane_ice strokovne komisije po novi ureditvi, če se ključnim slovenskim medijem, ki zagotavljajo vsebine v javnem interesu, že ne zagotovi sistemskega financiranja, lahko po reprezentativnem parlamentarnem ključu izvoli državni zbor na predlog različnih civilno-družbenih, kulturno-umetniških, znanstvenih in medijskih javnosti.

Grafika: rawpixel.com / Freepik

Grafika: rawpixel.com / Freepik