Novice

Mednarodni študijski seminar Divided Societies

Mednarodni študijski seminar Divided Societies

V okviru mednarodnega študijskega seminarja Divided Societies (8.-14. maj), ki že tradicionalno poteka na Inter-University Center v Dubrovniku, smo se letos osredotočili na temo nacionalizem in nasilje. Izhodišče seminarja so bile aktualne vojne v Ukrajini, Siriji, Jemnu, Etiopiji, ki evocirajo retoriko nacionalizma in branjenja nacionalne suverenosti pred tujo invazijo in okupacijo. Razpravljali smo, kako se vojne, genocid, izključevalni desničarski populizem legitimizirajo s sklicevanjem na različne doktrine nacionalizma.

Mojca Pajnik se je v predavanju ukvarjala z analizo iniciativ proti »teoriji spola« (anti-gender), s poudarkom na elementih nasilja v praksah in diskurzih, ki jih mobilizirajo v kontekstu Srednje in Vzhodne Evrope (SVE). Ugotavljala je, kako akterji boj proti razmahu »kulturnega marksizma« in »ideologiji spola« udejanjajo s sklicevanjem na »prave« vrednote, tradicionalno družino in patriarhalni spolni red. Analiza je tematizirala trende repatriarhalizacije in renacionalizacije državljanstva v SVE.

Seminarja so se udeležile_i študentke_ti in profesorice_ji iz več evropskih držav, ZDA, Kanade in Afrike.

dubrovnik 2