Novice

Nekaj misli o Beli knjigi o pokojninah in enakosti spolov

Nekaj misli o Beli knjigi o pokojninah in enakosti spolov

“Predlogi prihodnjih sprememb pokojninskega sistema, ki so predstavljeni v Beli knjigi, gredo v smer postopnega popolnega izenačevanja upokojitvenih pogojev za moške in ženske, torej v smeri odprave ukrepov pozitivne diskriminacije za ženske, k čemer naj bi Slovenijo – tako Bela knjiga – zavezoval evropski pravni red. To velja zlasti za višji odmerni odstotek za izračun pokojnin, ki predstavlja še edini pomembni ukrep pozitivne diskriminacije, saj krajšo delovno dobo postopno odpravlja že sprejeta pokojninska reforma ZPIZ-2.”

Prispevek v celoti.