Novice

Objava v reviji Media and Communication

Objava v reviji Media and Communication

Daniel Thiele in Tjaša Turnšek sta v znanstveni reviji Media and Communication: Online Communities and Populism objavila znanstveni članek How Right-Wing Populist Comments Affect Online Deliberation on News Media Facebook Pages, ki je nastal na podlagi analize Facebook komentarjev v Avstriji in Sloveniji, v sklopu projekta Politični in medijski populizem v Sloveniji in Avstriji (POPMED). Članek pokaže, da desničarski populistični komentarji na družbenem omrežju Facebook slabšajo deliberativno kakovost spletnih razprav, zmanjšujejo verjetnost rabe argumentov v odzivih in sprožajo nespoštljivost ter nevljudnost uporabnikov.

Članek je prosto dostopen tukaj.

Povzetek

Desničarski populistični komentarji uporabnikov na družbenih omrežjih ovirajo spletne razprave oz. deliberacijo. Anti-pluralistična in konfliktno orientirana sporočila desničarskega populističnega diskurza lahko torej zavirajo in spodkopavajo deliberativne procese, za katere je značilno, da temeljijo na vzajemnosti, argumentaciji, posredovanju virov in vljudnosti. Ugotovljeno je, da desničarski populizem spodbuja interakcijo uporabnikov na družbenih omrežjih, je pa le malo empiričnih študij preučilo njegov vpliv na obseg in deliberativno kakovost spletnih razprav uporabnikov. Sledeči članek se osredotoča na spletne razprave na 10 Facebook straneh avstrijskih in slovenskih množičnih medijev v času t.i. begunske krize v letih 2015-2016. V prvem koraku analizirava, kako desničarski populistični komentarji uporabnikov vplivajo na število odzivnih komentarjev, kjer sva uporabila bazo 281.115 Facebook komentarjev in veljavno avtomatizirano analizo vsebine. S pomočjo ročne kvantitativne analize vsebine v drugem koraku ugotavljava, kako desničarski populistični komentarji vplivajo na deliberativno kakovost 1.413 odzivnih komentarjev. V modeliranih regresijskih analizah preverjava pet hipotez. Ugotovitve kažejo, da desničarski populistični komentarji sprožajo odzive, vendar slabšajo deliberativno kakovost razprav. Komentarji, osrediščeni na ljudstvo, zmanjšujejo verjetnost rabe argumentov v odzivih, protiimigrantski komentarji pa sprožajo nespoštljivost. Nasprotovanje populističnemu diskurzu še dodatno poveča nevljudnost. O ugotovitvah razpravljava v kontekstu vse bolj nevljudne spletne javne sfere in ambivalentnega odnosa med populizmom in demokracijo.