Novice

Vabilo očetom k sodelovanju v e-knjigi o očetovstvu

Vabilo očetom k sodelovanju v e-knjigi o očetovstvu

Spoštovani očetje,

vabimo vas, da delite vašo izkušnjo očetovstva v elektronski knjigi, ki nastaja v okviru projekta Očetje in delodajalci v akciji (ODA). V knjigi bomo objavili prispevke, ki bodo tematizirali izkušnje, dileme, konflikte, občutke in razmišljanja s katerimi se srečujete ali ste se srečevali v vlogi očeta. To bo prvo delo v Sloveniji, ki bo temeljilo izključno na (prvo)osebnih izkušnjah očetov.

Prosimo, da pri pisanju vaše zgodbe izhajate iz naslednjih izhodišč: kakšen oče ste; ali ste zadovoljni s tem, kako in koliko skrbite za otroka; kaj vam otrok pomeni; kako se vam je spremenilo življenje s prihodom otroka; kako se očetovstvo kaže v vsakdanjem življenju, partnerskem odnosu, med prijatelji, pri starših. Posebej bomo veseli vaših izkušenj in razmišljanj o tem, kako očetovstvo vpliva na vaše delo in obratno – kako delo vpliva na vaše očetovstvo.

Sodelovanje v e-knjigi je anonimno, zato vaše zgodbe ne bo mogoče povezati s podatki o vas in vaši družini. Prosimo, da zaradi varovanja anonimnosti pri pisanju uporabite izmišljena imena. Besedilo naj bo napisano v formatu Times New Roman, velikost črk 12 in naj ne presega dveh tipkanih strani.

Vabimo vas, da besedilo posredujete na elektronska naslova Iztoka Šorija in Žive Humer do 20. aprila 2016 (rok je podaljšan!). Vašo zgodbo bomo uredniško pregledali in po potrebi predlagali spremembe in izboljšave. Uredniški odbor si pridržuje pravico končnega izbora zgodb, ki bodo uvrščene v knjigo. Pišite nam tudi, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi s projektom.

Elektronska knjiga bo dostopna na spletu, med drugim na domači strani projekta Očetje in delodajalci v akciji. Projekt koordinira Mirovni inštitut v partnerstvu s Fakulteto za družbene vede UL, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Nicha d.o.o. in norveško organizacijo Reform – resource centre for men. Projekt ODA podpira Norveški finančni mehanizem 2009-2014.

Preko spreminjanja organizacijske in poslovne kulture v delovnih organizacijah želimo omogočiti moškim, da se bodo lahko ob zahtevnih in negotovih razmerah v službi lažje posvečali skrbi za otroke.

Veselimo se vaših odzivov in vas lepo pozdravljamo.

V imenu projektne skupine ODA: Iztok Šori in Živa Humer